Weekly 20

Weekly nr 20 Det blir en tidig weekly denna veckan p.g.a. långhelg för våra arbetande arvoderade studenter och personal. I måndags var studentombudet och Vice-ordförande på möte med styrgruppen för LRC, detta var troligtvis det sista mötet då organisationen kring den styrande gruppen kommer att ändras till nästa termin men vi hoppas kunna sitta kvar även i nästkommande konstellation. En av höjdpunkterna med mötet var en genomgång av de stödfunktioner som biblioteket erbjuder personer som har läsnedsättningar. Vi fick veta om talsynteser och förbättrade rättstavningsprogram och fick demonstrationer av hur dessa fungerar. Vi fick även en inblick i hur [...]

By | May 13th, 2015|Categories: Weekly|Tags: , , , , |Comments Off on Weekly 20

Weekly 5

Veckans weekly, vecka 5 Denna vecka har fortsatt arbetet med våra råd och nämnder, bland andra så har vi och ideella studenter varit aktiva i disciplinnämnden, rådet för samverkan och utbildningsnämnderna. Under veckan har vi bland annat deltagit i det gemensamma mötet för utbildningsnämnderna, där det har beslutats om ändringar i ”regler för kursansvar och examination” som innebär en förbättring för alla studenter som läser på grundnivå. I framtiden måste examinator för grundnivå minst ha en master inom ämnet helst en forskarutbildning. Även om vi ser det som en storförbättring och ett steg i rätt riktning så uppnår det [...]

By | January 30th, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , , , |Comments Off on Weekly 5