Medlemsmöte 180915

Medlemsmöte Kära medlemmar! Det är dags för ett medlemsmöte den 15 sep, klockan 14:00 i hus 6:315. På detta möte kommer vi att besluta om framtidsplaner gällande vår verksamhet. Bifogad nedan är kallelsen. Alla är välkomna att sitta med under mötet men endast medlemmar är röstberättigade. Vill du som medlem rösta krävs det att du tar med dig medlemskapsbevis och identifikation. Vare sig du är ny eller gammal medlem är det här ett utmärkt tillfälle att se hur studentkåren fungerar! Vi bjuder givetvis på kaffe och te. Välkomna! Kallelse Medlemsmöte 180915

By | August 24th, 2018|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Medlemsmöte 180915

Medlemsmöte 180328

Medlemsmöte Kära medlemmar! Det är dags för ett medlemsmöte den 28 mars, klockan 16:30 i hus 6:315. På detta möte kommer vi att besluta om ändringar i vår stadgar. Bifogat är den färdiga skrivelsen, läs gärna igenom och sök efter fel som kan uppmärksammas under mötet. Om förslaget har några konstigheter så borde det synas direkt och på detta sätt blir alla medlemmar insatta i det högst styrande dokumentet samtidigt så kan tidigare missar uppmärksammas. Alla är välkomna att sitta med under mötet men endast medlemmar är röstberättigade. Vill du som medlem rösta krävs det att du tar med dig [...]

By | March 7th, 2018|Categories: Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Medlemsmöte 180328

Kallelsen till vårt Årsmöte den 14/2, kl. 16.15 i 6-315

Hej kära studenter Här kommer kallelsen till vårt Årsmöte den 14/2, kl. 16.15 i 6-315 och ni, våra medlemmar, är givetvis bjudna till att komma och göra er röst hörd kring året som gått och om hur studentkåren ska bedriva sin verksamhet under det kommande året. Det kommer även bjudas på lite fika. När vi i styrelsen hade vårt internat gick vi igenom kårens olika styrdokument som ligger till grund för vår verksamhet, och gjorde en del uppdateringar och ändringar. Här är våra propositioner nu tillgängliga för er medlemmar att läsa. I varje dokument finns originaltexten och i kommentarfältet kan [...]

By | January 24th, 2017|Categories: Nyheter|Tags: , , , , , , , |Comments Off on Kallelsen till vårt Årsmöte den 14/2, kl. 16.15 i 6-315

Medlemsmöte160510

EXTRAINSATT MEDLEMSMÖTE KALLELSE & DAGORDNING 15-11-25  Hus 6:315 16:15-17:30 Alla medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd! Kallelse160510

By | April 19th, 2016|Categories: Nyheter|Tags: , |Comments Off on Medlemsmöte160510

Medlemsmöte 16 03 09

Onsdagen den 9e Mars har vi Medlemsmöte! Här ser ni alla dokument inklusive kallelse som ni behöver till mötet. Kallelse160309 Verksamhetsförordning för Kårstyrelsen propositioner (sparad automatiskt) Verksamhetsförordning för programutskott prop Verksamhetsförordning för Valberedning prop Verksamhetsförordning för Verksamhetsrevisorer2016_prop Verksamhetsförordning för konsulterande mötesexterna Stadga Kristianstad studentkår 160216_WIP Vi ser fram emot att se många där, glöm inte era medlemsbevis!

By | February 17th, 2016|Categories: Nyheter|Tags: , |Comments Off on Medlemsmöte 16 03 09

Medlemsmöte

MEDLEMSMÖTE 151208 KALLELSE & DAGORDNING 15-12-08  Hus 6:315 16:15-17:30 Alla medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd! kallelse-val-till-fullmäktige151208  

By | November 17th, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Medlemsmöte

Valberedningens förslag till kårstyrelse 2016

Förordnande av styrelse för Kristianstad Studentkår verksamhetsår 2016 Ett valmöte är inplanerat den 14 oktober 1615-1830 i hus 6:315, där de nominerade kan röstas på av alla kårmedlemmar. Motnomineringar skickas till Valberedningen har efter granskande av inkomna ansökningar och ett uppsökande arbete träffat berörda kandidater och utifrån det förordas: Viktor Winberg till posten som kårordförande Viktor har en gedigen bakgrund i studentkårens verksamhet där han varit aktiv som deltidsarvoderad projektledare kring utbildningsbevakning på programnivå, aktiv i studentkårens studentkontakt, samt suttit under pågående verksamhetsår som vice ordförande. Viktor har en stark personlighet, med tydlig vision och uppvisar goda [...]

By | September 23rd, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Valberedningens förslag till kårstyrelse 2016

Valmöte 15

MEDLEMSMÖTE & VALMÖTE KALLELSE & DAGORDNING 15-10-14  Hus 6:315 16:15-18:30   Mötets öppnande. Val av ordförande för medlemsmötet. Val av två (2) justerare tillika rösträknare för medlemsmötet. Upprättande och godkännande av röstlängd. Fastställande av föredragningslista. Prövning av om medlemsmötet blivit behörigen sammankallat. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i Kårstyrelsen. Val av Kårstyrelse. Val av ständig sekreterare. Val av Kassör. Val av två (2) verksamhetsrevisorer. Verksamhetsbeslut: sociala aktiviteter Fastställande av verksamhetsförordning för sektionsutskott Övriga frågor. Mötets avslutande. Välkomna!   Fet stil = Beslutspunkter Kursiv stil = Informations/diskussionspunkt     Alla medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd!

By | September 23rd, 2015|Categories: Blogg|Tags: , , , , , |Comments Off on Valmöte 15

Årsmöte 12/2-2015

Årsmöte 12/2-2015 Nu är det dags för Kristianstad Studentkårs medlemmar att göra sin röst hörd kring året som gått och om hur studentkåren ska bedriva sin verksamhet under det kommande året. Bland annat så ska det utbildningspolitiska programmet diskuterasl. Det är det som avgör och bestämmer vad vi tycker och hur vi agerar i olika frågor. Mötet är i sal 6:315 klockan 16:15. Vi bjuder på enklare fika. Handlingar Kallelse Stadgeproposition Verksamhetsberättelse 2014 Förslag åsiktsdokument Förslag valberedning Verksamhetsrevisionsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Vill du ha filerna i annat format mer anpassat efter till exempel skärmläsare kontakta

By | January 22nd, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Årsmöte 12/2-2015

Valmöte 4/12

Valmöte 4/12 Kristianstad studentkår kallar till extra medlemsmöte för att fyllnadsvälja Studentombud, kårstyrelse, verksamhetsrevisorer och kårfullmäktige. Klockan 16:15-17:15. Mötet hålls i sal 6:315, nominerade meddelas senare.

By | November 12th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , , , |Comments Off on Valmöte 4/12