Tankar från en praktikant del 2

Reflektion av praktikant på studentkåren Nu har jag snart praktiserat på studentkåren en termin och jag tycker det har fungerat bra men under en period så kände jag att mina arbetsuppgifter jag fick inte var passande för mig, men sen hade jag en diskussion med dem på studentkåren om det och de tog de bra. Mina arbetsuppgifter var då att skriva ett inlägg om lan på hemsidan, där jag skulle skriva en allmän beskrivning om lan och om Kings lan samt att jämföra mellan stora lan och de lan man har hemma. Dem sa att dem skulle se över det. [...]

By | December 9th, 2015|Categories: Blogg|Tags: , |Comments Off on Tankar från en praktikant del 2

Weekly 40

Veckans Weekly, vecka 40 Denna vecka har varit mötestung för kårens vice ordförande. Det har varit möten med first year experience, utbildningsnämnd. Det har varit samtal med studentkortet och om miljön i skolans lokaler. Mycket har gjorts och diskuterats för att på så många plan som möjligt förbättra för våra studenter, inom utbildningarna såväl som i deras fysiska närmiljö. Även ordförande har deltagit i en större mängd möten under veckan. Bland annat har det varit samtal med ett bussföretag som har som mål att förbättra för studenter, för att samla in era synpunkter på hur kvaliteten på bussarna kan [...]

By | October 2nd, 2015|Categories: Weekly|Tags: , |Comments Off on Weekly 40