Weekly 5

Veckans weekly, vecka 5 Denna vecka har fortsatt arbetet med våra råd och nämnder, bland andra så har vi och ideella studenter varit aktiva i disciplinnämnden, rådet för samverkan och utbildningsnämnderna. Under veckan har vi bland annat deltagit i det gemensamma mötet för utbildningsnämnderna, där det har beslutats om ändringar i ”regler för kursansvar och examination” som innebär en förbättring för alla studenter som läser på grundnivå. I framtiden måste examinator för grundnivå minst ha en master inom ämnet helst en forskarutbildning. Även om vi ser det som en storförbättring och ett steg i rätt riktning så uppnår det [...]