weekly13

Veckans weekly, vecka 6 Hej alla studenter! Vi var på ledningsråd i veckan där vi pratade bland annat om forskningsmiljö, det nya kvalitetssäkringssystemet och Lärande Resurs Centrum som just nu håller på att utvärderas för att se hur det gått för dem. Vi hade även ett möte med HKIF, Cefyrekon och fastighetsintendenten där vi diskuterade kontor och lokaler. Tanken är att försöka få alla studentorganisationer på samma plats och det ser vi ut att lyckas med. Det var även filmkväll på kåren i veckan, Flourenso höll i arrangemanget denna gången. Det var hög stämning hela kvällen och mycket glädje [...]

By | March 27th, 2015|Categories: Weekly|Tags: , , , , , , |Comments Off on weekly13

Weekly 4

Veckans weekly, vecka 4 Vi har haft studentkårens första kårfullmäktigemöte någonsin denna vecka där vi bland annat har diskuterat och godkänt en stadga för 2015 som ska fastställas på årsmötet. Kårfullmäktige är nytt för Kristianstad Studentkår och ersätter medlemsmöten. Kallelse till årsmöte har kommit ut i veckan och kommer att hållas 12/2 då alla medlemmar är välkomna att delta, rösta och påverka kårensuppgifter. Vi har varit på ledningsråd där vi har fått information från högskolans ledning om hur det går för dem och hur den närmare framtiden ser ut för dem. Här sitter bland andra sektionschefer, rektor, vice rektorer och [...]

By | January 23rd, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , , , |Comments Off on Weekly 4

Distanskoordinator till kårstyrelsen

Kårstyrelsen söker Distanskoordinator Kristianstad Studentkår är organisationen som företräder samtliga studenter vid Högskolan Kristianstad, oavsett studieform och program. För att kunna utföra detta uppdrag på ett tillfredsställande sätt söker nu kårstyrelsen en Distanskoordinator för verksamhetsåret 2014. Distanskoordinatorn är en ledamot i Kristianstad Studentkårs styrelse med ansvar för frågor gällande distansstuderande. Detta inkluderar att arbeta med former för studentinflytandet för distansstudenter, samt att arbeta för en bra kommunikation mellan studentkåren och distansstuderande. Uppdraget är ideellt och i uppdraget ingår att närvara vid kårstyrelsens möten. Närvaro vid styrelsemöten kan ske digitalt för distansstuderande. Är du studentkårens nästa distanskoordinator? Hör av dig [...]

By | February 26th, 2014|Categories: Nyheter|Tags: , , |Comments Off on Distanskoordinator till kårstyrelsen

Medlemsmöte 2 dec

Den 2 December är det dags för medlemsmöte i Kristianstad Studentkår. På detta möte kommer styrelsen för 2014 att fyllnadsväljas. På valmötet i oktober valdes: Amanda Lindborg, ordförande Jonas Kjällgren, Vice ordförande Seth Brosjö, Ledamot Simon Göransson, ledamot Det finns därför 5 vakanta ledamotsposter samt 3 suppleantposter för dig som är intresserad av att vara med och leda arbetet för den bästa möjliga utbildningen 2014! Är det du? Sök då till kårstyrelsen! Skicka in din ansökan med CV till valbered@ksk.nu Mötet är 2 dec 16.15 i 14-220, kom dit och var med och besluta om vilka som kommer leda studentkåren! [...]

By | November 18th, 2013|Categories: Nyheter|Tags: , |Comments Off on Medlemsmöte 2 dec

Åsa Zetterberg från KSK styrelse vald till samordnare för SamS

Åsa från kårstyrelsen är vald till samordnaren för grupperingen Samverkande Studenter. SamS är en gruppering av medelstora kårer som arbetar för att lyfta sina studentgruppers frågor inom SFS. Åsa kommenterar valet såhär: "Det är jättekul att ha blivit vald och jag kommer arbeta hårt för att förvalta det förtroende kårerna gett mig."

By | September 23rd, 2013|Categories: Nyheter|Tags: , |Comments Off on Åsa Zetterberg från KSK styrelse vald till samordnare för SamS

Vilka ska leda studentkåren 2014?

Kallelse till Valmöte för Kristianstad Studentkår! Den 9 oktober är det dags för Valmöte för Kristianstad Studentkår. Då blir det dags att välja en ny kårstyrelse och verksamhetsrevisorer för studentkåren för 2014. Alla medlemmar i Kristianstad Studentkår har rösträtt, gör din röst hörd! OBS! Ta med leg och kårleg!   Plats: 14-425 Tid: 16.15-17.30   Valberedningens förslag på ny kårstyrelse: Valberedningens förslag till val av ordförande i Kristianstads StudentKår, perioden vt2014-ht2014: Valberedningen väljer att nominera Amanda Lindborg till posten som ordförande i Kristianstads Studentkår för perioden vt2014-ht2014. Amanda Lindborg nomineras med följande nominering: Amanda Lindborg är en person som [...]

By | September 17th, 2013|Categories: Nyheter|Tags: , |Comments Off on Vilka ska leda studentkåren 2014?