Weekly 41-42

Weekly 41-42 Vice ordförande har varit på samverkan bland annat diskuterat om att vi tycker att det just nu är väldigt rörigt i hus 7 vid lunchtid med många köer som stannar upp trafik. Detta är något vi kommer arbeta vidare med för att underlätta för studenter i framtiden. Vi har varit på möte med utbildningsnämnderna där vi tog upp flera problem med hur tentamensutlämningen sker i hus 7. Kom ihåg att det är av vikt att du hämtar ut din tentamen då det faktiskt är ditt lärande det är frågan om, även om du har fått godkänt kanske det [...]

By | October 21st, 2016|Categories: Weekly|Tags: , , , |Comments Off on Weekly 41-42

Weekly 50

Veckans Weekly, vecka 50 Vi har denna vecka fortsatt ha fullt upp med massor av överlämningsarbete, vilket är när avgående arvoderade lär upp tillträdande. Det gäller att lära ut allt som vi har lärt oss under året så att kunskap och kompetens inte försvinner utan istället ökar, vilket kan vara väldigt svårt och komplicerat. Det tar mycket tid eftersom man måste se till att förklara allt i ordning och på ett sätt som man kan förstå, man kan jämföra det med att på en månad ska man ta sig ifrån att aldrig ha varit på en båt till att [...]

By | December 11th, 2015|Categories: Weekly|Tags: , , , , , , |Comments Off on Weekly 50

Weekly 38

Veckans Weekly, vecka 38 Den här veckan har vi haft full rulle och vi hoppas det har varit lite lugnare för er. Vi inledde veckan med att vara på möte med högskolestyrelsen och rådet för samverkan, vi har också haft möten med ABK om studentbostäder och rådet för studiestöd. I tisdags hade vi kårstyrelsemöte där vi valde in 2st nya engagerade för att arbeta med våra sektioner och vi har sedan dess emottagit fler ansökningar om samma sak. Det är mycket roligt att få se hur studenter är intresserade att förbättra för andra och varandra! Under onsdagen hade vi [...]

By | September 18th, 2015|Categories: Weekly|Tags: , , , , , |Comments Off on Weekly 38

Weekly 16

Weekly nr 16   Under veckan som har gått har vårt studentombud arbetat rådgivande i ett par ärenden och gjort sitt yttersta för att hjälpa studenter hitta rätt väg att gå för att lösa olika svårigheter. Vidare har han varit på ett möte med rådet för internationalisering där det bland många intressanta saker diskuterades svårigheterna med att locka svenska studenter att studera internationella kurser och ge sig ut på utlandsstudier. Då de olika programmen har så olika upplägg så är det lättare för vissa än för andra att planera studier utomlands, framförallt när det gäller VFU kurser. Det är [...]

By | April 17th, 2015|Categories: Weekly|Tags: , , , , |Comments Off on Weekly 16

Weekly 7

Veckans weekly, vecka 7   Vi inledde veckan med rektorsfrukost där vi fick information från rektorn och fortsatte sedan med en rektorslunch där vi höll mer dialog med rektorn och förvaltningschefen. Vi har även haft ett styrelsemöte denna vecka där vi bland annat diskuterade ett projekt under konstruktion som arvoderadutskottet jobbar med, projektet handlar om att informera studenter mer om hur det fungerar med fusk och plagieringar. Vi hade under torsdagen vårt årsmöte där vi bland annat fastställde en ny stadga och revisionsberättelse. Årsmötet beslutade även att studentkåren ska begära utträde ur Sveriges Förenade Studentkårer, SFS för att spara [...]

By | February 13th, 2015|Categories: Weekly|Tags: , , , , , , , |Comments Off on Weekly 7