Har du rätt till utbildade lärare?

Om jag läser 15hp vårdvetenskap kan jag då börja jobba som sjuksköterska? 15hp biologi och börja arbeta som biomedicinsk analytiker? 15hp Ekonomi för att jobba som auktoriserad revisor? Alla dessa möts ganska snabbt med ett nej, men med 15hp högskolepedagogik ses du som utbildad lärare! Det var ett tag sen jag bloggade kring vårt arbete med högskolepedagogik. Vi på studentkåren har drivit kravet vi fick i vårt åsiktstorg förra året, 1 termins obligatorisk högskolepedagogisk utbildning. I förhandlingar med högskolans ledning enades vi om ett riktvärde på 1 termins högskolepedagogisk utbildning, vilket också skulle synas i löneutvecklingen för den berörda läraren. [...]

By | May 27th, 2014|Categories: Blogg|Tags: , , |Comments Off on Har du rätt till utbildade lärare?

Vi kräver längre utbildning i högskolepedagogik!

Vi kräver längre utbildning i högskolepedagogik Att utbildade lärare är viktigt rådet det stor konsensus kring inom utbildningspolitiken. Regeringen har med införandet av en lärarlegitimation stramat åt vilka som får undervisa i svensk grund- och gymnasieskola. Men samma år som regeringen tog beslut om införandet av en lärarlegitimation genomförde regeringen också autonomireformen för rikets högskolor och universitet. Kravet på att högskolelärarna ska ha pedagogisk utbildning slopades samtidigt som på övriga utbildningsnivåer stramades åt. Att lärare på högskolorna och universiteten skulle ha mindre behov av att ha en pedagogisk undervisning känns inte som en rimlig antagning. Sveriges Universitets och Högskoleförbund [...]

By | June 5th, 2013|Categories: Blogg, Nyheter|Tags: , |Comments Off on Vi kräver längre utbildning i högskolepedagogik!