Weekly 40

Veckans Weekly, vecka 40 Denna vecka har varit mötestung för kårens vice ordförande. Det har varit möten med first year experience, utbildningsnämnd. Det har varit samtal med studentkortet och om miljön i skolans lokaler. Mycket har gjorts och diskuterats för att på så många plan som möjligt förbättra för våra studenter, inom utbildningarna såväl som i deras fysiska närmiljö. Även ordförande har deltagit i en större mängd möten under veckan. Bland annat har det varit samtal med ett bussföretag som har som mål att förbättra för studenter, för att samla in era synpunkter på hur kvaliteten på bussarna kan [...]