Medlemsmöte

MEDLEMSMÖTE 151208 KALLELSE & DAGORDNING 15-12-08  Hus 6:315 16:15-17:30 Alla medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd! kallelse-val-till-fullmäktige151208  

By | November 17th, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Medlemsmöte

Val till fullmäktige 2016

Val till fullmäktige 2016 Valmötet för att välja in representanter till att sitta i fullmäktige för 2016 hålls den 12 november 16:15 i hus 6:315. Kallelse val till fullmäktige151112

By | November 2nd, 2015|Categories: Nyheter|Tags: , , , |Comments Off on Val till fullmäktige 2016

Valmöte 15

MEDLEMSMÖTE & VALMÖTE KALLELSE & DAGORDNING 15-10-14  Hus 6:315 16:15-18:30   Mötets öppnande. Val av ordförande för medlemsmötet. Val av två (2) justerare tillika rösträknare för medlemsmötet. Upprättande och godkännande av röstlängd. Fastställande av föredragningslista. Prövning av om medlemsmötet blivit behörigen sammankallat. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i Kårstyrelsen. Val av Kårstyrelse. Val av ständig sekreterare. Val av Kassör. Val av två (2) verksamhetsrevisorer. Verksamhetsbeslut: sociala aktiviteter Fastställande av verksamhetsförordning för sektionsutskott Övriga frågor. Mötets avslutande. Välkomna!   Fet stil = Beslutspunkter Kursiv stil = Informations/diskussionspunkt     Alla medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd!

By | September 23rd, 2015|Categories: Blogg|Tags: , , , , , |Comments Off on Valmöte 15

weekly 17

Weekly nr 17 Hej, alla glada! I denna weeklyn vill vi först och främst börja med att informera om rektorsinstallationen som kommer att ske på måndag nästa vecka med ståtligt dunder och brak på konserthuset. Tillfället då Håkan Pihl får sin rektorskedja och rektorstalaren (en speciell kappa). Till de studenter som har anmält sig till eventet, de kan förvänta sig en riktigt häftig upplevelse. Det har varit en vecka med mycket möten. I måndags så var det rektorslunch, en form av informellt möte mellan kårens arvoderade och högskolans rektor, pro-rektor och förvaltningschef där arbetet diskuteras i en avslappnad miljö. [...]

By | April 24th, 2015|Categories: Weekly|Tags: , , , |Comments Off on weekly 17