Distanskoordinator till kårstyrelsen

Kårstyrelsen söker Distanskoordinator Kristianstad Studentkår är organisationen som företräder samtliga studenter vid Högskolan Kristianstad, oavsett studieform och program. För att kunna utföra detta uppdrag på ett tillfredsställande sätt söker nu kårstyrelsen en Distanskoordinator för verksamhetsåret 2014. Distanskoordinatorn är en ledamot i Kristianstad Studentkårs styrelse med ansvar för frågor gällande distansstuderande. Detta inkluderar att arbeta med former för studentinflytandet för distansstudenter, samt att arbeta för en bra kommunikation mellan studentkåren och distansstuderande. Uppdraget är ideellt och i uppdraget ingår att närvara vid kårstyrelsens möten. Närvaro vid styrelsemöten kan ske digitalt för distansstuderande. Är du studentkårens nästa distanskoordinator? Hör av dig [...]