Studentdemonstration mot politiskt våld

Som studenter är vi framtidens akademiker och vi kommer vara framtidens tjänstemän, i både offentlig och privat sektor. Vi studerar för att företräda staten och näringslivet. Med det har vi ett ansvar att stå upp för demokratiska värden. Dessvärre har en politisk trend startat i Europa, en politisk trend där hatet fått en roll på den politiska arenan. Främlingsfientlighet och LGBTQ-fientlighet har ökat i hela Europa, och vi i Sverige är inte ett undantag. Detta är något som väcker mycket debatt och som berör många människor. Dessvärre har även det politiskt motiverade våldet ökat. Som studenter har vi ett ansvar [...]