Debatt – Problem i argumentationen

Problem i argumentationen I Kristianstadsbladet har det pågått ett replikskifte mellan Anders Tell, 2:a vice ordförande i barn och utbildningsnämnden i Kristianstad, och Christer Nylander, riksdagsledamot. Tell argumenterande kring vikten av Högskolan Kristianstad för den regionala tillväxten och problematiken med minskade högskoleplatser. Nylander svarade i ett inlägg med stor fokus på skola, men avslutade med ett påstående om att högskoleplatserna ökat. Vi i studentkåren svarade den 7/8 där vi bemötter "platsdebatten" och tar tag i frågan om de minskade anslagen. Den 30 Juli hade Anders Tell (S) en debattartikel i Kristianstadsbladet där han talade om vikten av Högskolan Kristianstad [...]