Regeringens budget en besvikelse

Budgetpropositionen en besvikelse ur studentsynpunkt Idag släppte regeringen sin budgetproposition för 2015. I budget presenteras en kraftig nedskärning av det anslag som Högskolan Kristianstad erhåller för utbildning. Studentkåren finner detta djupt oroande och ser risker i att detta kommer ha påverkan med minskningar av omfång på utbildningar som är efterfrågade på arbetsmarknaden, men även risker för kvalitén då utvecklingsmöjligheterna minskar. Regeringen presenterade även en höjning av studielånet på ca 1000kr. En höjning av studenterna ekonomiska medel är efterfrågad, men att regeringen helt lämnar ut bidragsökning är oroande då flera av våra studenter studerar för yrken med låg löneutveckling där [...]