Som studenter är vi framtidens akademiker och vi kommer vara framtidens tjänstemän, i både offentlig och privat sektor. Vi studerar för att företräda staten och näringslivet. Med det har vi ett ansvar att stå upp för demokratiska värden. Dessvärre har en politisk trend startat i Europa, en politisk trend där hatet fått en roll på den politiska arenan. Främlingsfientlighet och LGBTQ-fientlighet har ökat i hela Europa, och vi i Sverige är inte ett undantag. Detta är något som väcker mycket debatt och som berör många människor. Dessvärre har även det politiskt motiverade våldet ökat. Som studenter har vi ett ansvar att stå upp för demokratin. I detta är alla människors lika värde en grundsten vi aldrig kan rucka på.

Det politiskt motiverade våldet har också fått en större roll. Vid demonstrationer mot främlingsfientlighet har politiskt motiverat våld förekommit från bägge sidor och politiker kan idag bli utsatta för olika hataktioner. Vi i studentrörelsen sätter ner foten. Hat och våld har ingen plats i svensk politik. Därför genomför vi i Kristianstad Studentkår en demonstration mot politiskt hat och våld den 28/1 16.00 med start på Lilla torg. Kom och stå upp för demokratin!

-”Som studenter får vi avgiftsfri högre utbildning för att bilda oss och utveckla vår demokratiska förståelse, detta ställer ett ansvar att också stå upp för den demokrati som ger oss vår utbildning” Säger Amanda Lindborg, ordförande i Kristianstad Studentkår.

Vid frågor kontakt:

Amanda Lindborg, ordförande

, 0734-257575