Studenternas skyddsombud

Om du har funderingar eller har upptäckt brister eller problem i din arbetsmiljö i högskolans lokaler kan du alltid som student vända dig till kårens skyddsombud. Vi finns här för att arbeta för att din arbetsmiljö är god. Det finns många saker som rör arbetsmiljö, det kan vara höga ljudnivåer av buller. Dålig ventilation eller dåligt ljus. Det kan även vara frågor kring tillgängligheten i undervisningssalarna. Vi arbetar löpande tillsamans med högskolans skyddsgrupp och går skyddsronder i Högskolans lokaler för att kontrollera att arbetsmiljön har en god standard för er studenter. Tänk även på att du som student har möjlighet att själv felanmäla till 3030, gemensam service om du upplever att städning har varit dålig eller att du har uppmärksammat trasiga möbler.

Skyddsombud

Mette Borvén
Mette BorvénStudenthuvudskyddsombud
Mette är vice ordförande här på studentkåren. Hon är även studerandehuvudskyddsombud och du kan vända dig till henne med alla frågor kring din arbetsmiljö som student. Hon kan nås antingen på kontoret i hus 15 eller på