Ikväll har Kristianstad Studentkår haft sektionsordförandeutbildning för ordförandena för sektionsutskotten, det utbildningsvetenskapliga studentrådet i Helsingborg och Skåne Studentnation! Det var ett härligt gäng på 9 personer som fick veta mer om Ledarskap, mötesteknik, planeringsteknik och  möjlighet till workshop kring vilka aktiviteter som kan anordnas för studenter.

Sektionerna är den del av kåren som jobbar med hur du har det som student utanför utbildningen med bland annat näringslivsanknytning, mer värdes föreläsningar, tentatårta och liknande. De jobbar för att din tid på Högskolan Kristianstad ska bli så bra som möjligt, oavsett om du pluggar på campus i Hässleholm, Kristianstad eller är ämneslärarstudent i Helsingborg. Även Skåne Studentnation deltog, de är föreningen för dig som vill ha sociala aktiviteter och mer studentgemenskap.

Tillsammans jobbar vi för att du ska få den bästa möjliga utbildningen och tiden som student på Högskolan Kristianstad. Som kårordförande är jag stolt över deras engagemang och entusiasm. Vill du också vara med och engagera dig? Skicka ett mail till mig med vad du vill engagera dig med så ser jag till att rätt person får det! Nu gör vi oss alla redo för att alla nya studenter får en så bra övergång till högre studier som möjligt med vår Inspark! Vi ses ute på campus i veckan!

Amanda Lindborg
Kårordförande