SAUS

SAUS är Kristianstad Studentkårs sociala utskott! Vi anordnar sociala aktiviteter för studenterna på Kristianstad Högskola. Vi anordnar evenemang som movie night, spelkvällar, grillningar och fester. Med andra ord saker som gör din studietid här på högskolan minnesvärd. Har du fler frågor eller önskemål på evenemang kan du antingen maila  eller skriva till oss på Facebook.

 

 

Vanliga frågor

 SAUS är ett utskott som hierarkiskt ligger direkt under kåren. Det leds av ordförande som i största möjliga mån försöker delegera projekt till medlemmar i utskottet. Medlemmar har stor frihet och kan ofta välja vilket eller vilka projekt de vill arbeta med men ordförande har alltid sista ordet.
SAUS har ett styrelsemöte i månaden – under dessa möten diskuteras nya projekt och rapporter från pågående och genomförda projekt gås igenom. Dessa möten tar runt två timmar. Utöver de beror det väldigt mycket på vilket projekt man arbetar med.
 Som ett utskott inom KSK så gäller samma policys som gäller för kåren. Kårens alkoholpolicy kan du läsa här. I korthet så gäller “frihet under ansvar” – detta innebär att när man representerar SAUS, och då även kåren, så ska man inte dricka alkohol. Däremot så får man som medlem i SAUS dricka alkohol på ett SAUS-event om man inte är direkt ansvarig för det. KSK tar helt avstånd från all form av alkoholhets och allt bruk av narkotika i annat syfte än för medicinering.
Formulär för ansökan hittat du här