Säg nej till studieavgifter!

Kristianstad Studentkår anser att all utbildning ska vara avgiftsfri. En avgiftsfri högre utbildning i Sverige är en viktig fråga för demokratin. Att införa avgifter för utbildning är att utesluta vissa grupper från utbildning och riskerar leda till en social snedrekrytering av studenter. Alla ska ha möjlighet till att studera, oavsett bakgrund.

-Att inte behöva betala för sin högre utbildning anser vi är något självklart säger Amanda Lindborg. Alla ska ha chans att lära sig mer och att kunna bidra med sina kunskaper. Fler som utbildar sig leder till ökad mångfald och förståelse i samhället.

Regeringen har i sin budgetproposition lagt ett förslag som öppnar upp för att de svenska lärosätena kan få ta betalt för vissa studenter som ingår i utbyten med internationella lärosäten. Avgiftsfrihet har under väldigt lång tid varit en grundprincip inom svenskt utbildningsväsende och vi anser att det är viktigt att bevara. Börjar Sverige rucka på avgiftsfriheten vet ingen var det slutar. Internationella exempel visar att om ett land börjar införa studieavgifter kommer det så småningom leda till avgifter för alla studenter, och det vill Kristianstad Studentkår inte ha i Sverige.

Kristianstad Studentkår ställer sig bakom Stockholms Universitets studentkårers krav på att:

  • Vi vill att regeringen drar tillbaka förlaget om studieavgifter inom ramen för internationella samarbeten.
  • Vi vill att förlaget utreds ordentligt med en konsekvensanalys för hur studenterna påverkas.
  • Vi kräver att inga kostnader hamnar på enskilda studenter.

-Vi uppmanar våra medlemmar och andra studenter att skriva under uppropet till regeringen. Det finns på www.nejtillstudieavgifter.se. Det är viktigt att vi visar regeringen och riksdagen att det här inget vi studenter kan stå för säger Dennis Lindh, tillträdande ordförande för Kristianstad Studentkår.