Hej alla,

Valberedningen har nu genomfört sitt arbete och kommer nu med följande rekommendationer:
Valberedningens rekommendation för Kristianstad Studentkårs styrelse 2019

Presidiet

Ordförande: Harald Persson

Vice Ordförande: Hans Duong

Övriga ledamöter

3:e arvoderad/Studiebevakningskoordinator: Elisabet Holmer

Ledamot: Hanna Pettersson, Julia Glaving

 

Mer detaljerad förklaring och motivering för rekommendationerna ligger i dokumentet.
Motnominering är nu möjligt fram t.o.m 1 oktober och skickas till valberedning@ksk.nu.

I motnomineringen ska där stå:

-Namn

-Vilken post du motnominerar dig till

-Motivering till denna motnominering