Hej alla,
Valberedningen har nu genomfört sitt arbete och kommer nu med följande rekommendationer:

Valberedningen 2020 nomineringar till styrelse och arvoderade för mandat 2021

Presidiet

Ordförande:
Klara Dryselius

Vice Ordförande:
Carl-Filip Rova

Övriga ledarmöte

Tredje arvodering:
Simon Holmberg

Ledamöter:
Vakant

Mer detaljerad förklaring och motivering för rekommendationerna ligger i dokumentet.

Motnominering är nu möjligt fram t.o.m 1 oktober och skickas till valberedning@ksk.nu. I motnomineringen ska där stå:
– Namn
– Vilken post du motnominerar dig till
– Motivering till denna motnominering