Hej alla,
Valberedningen har nu genomfört sitt arbete och kommer nu med följande rekommendationer:

Presidiet

Ordförande:
Harald Persson

Vice Ordförande:
Mette Borvén

Övriga ledarmöte

Tredje arvodering:
Elisabet Holmer

Ledamöter:
Klara Dryselius
Carl-Filip Rova

Mer detaljerad förklaring och motivering för rekommendationerna ligger i dokumentet.

Motnominering är nu möjligt fram t.o.m 2 oktober och skickas till valberedning@ksk.nu. I motnomineringen ska där stå:
– Namn
– Vilken post du motnominerar dig till
– Motivering till denna motnominering