Budgetpropositionen en besvikelse ur studentsynpunkt

Idag släppte regeringen sin budgetproposition för 2015.

I budget presenteras en kraftig nedskärning av det anslag som Högskolan Kristianstad erhåller för utbildning. Studentkåren finner detta djupt oroande och ser risker i att detta kommer ha påverkan med minskningar av omfång på utbildningar som är efterfrågade på arbetsmarknaden, men även risker för kvalitén då utvecklingsmöjligheterna minskar.

Regeringen presenterade även en höjning av studielånet på ca 1000kr. En höjning av studenterna ekonomiska medel är efterfrågad, men att regeringen helt lämnar ut bidragsökning är oroande då flera av våra studenter studerar för yrken med låg löneutveckling där ökad skuldbörda i det yrkesverksamma livet är något som bör undvikas.

I propositioner finns heller ingen avisering om utökat stöd för sommarkurser som går att tillgodoräkna i sin utbildning, vilket S gick till val på. Studentkåren som drivit frågan mot lärosätet kan bara beklaga detta och hoppas att regeringen inte tänker släppa frågan.

Tabellen är hämtad ur regeringens budgetproposition