Rabatt för gränskorsare

För studenter boende på andra sidan länsgränsen är det ett glädje besked att de nu kommer kunna ta del av studentrabatten över länsgränsen. Studenter från Blekinge, Småland och Halland kommer få en stor sänkning av resekostnaderna, då rabatten även kommer vara applicerbar på deras resväg. Regionstyrelsen har med stöd av de kring liggande kollektivtrafiknämnderna fattat ett beslut om en ändring i studentrabatten hos Skånetrafiken. Studenter som reser över länsgräns får nu 25 % rabatt vilket de tidigare inte fått på sina resor med Jojo Student. Förut har studenterna, behövt köpa ett kort till ordinarie pris, alternativt köpa ett kort för varje sida länsgränsen för att kunna dra nytta av eventuell rabatt i varje län. Nu kommer alla studenter som önskar periodkort ha möjlighet att ta del av reserabatten, även de på andra sidan länsgränsen. Vi som studentkår är väldigt positiva till att fler studenter kan få användning av rabatten.

Beslutet gäller från och med 14 december. Ett periodkort som idag kostar 1100kr för resa mellan Sölvesborg och Kristianstad kommer med den nya studentrabatten hamna på 785kr.

Avslutningsvis vill vi som studentkår säga att vi är glada att regionstyrelsen tar sig i kragen och hjälper alla studenter. Detta är något vi har kämpat med länge och äntligen är det i hamn.