Författare: Paul Deitel, Harvey Deitel

Sidor: 1532

Upplaga: 9

År: 2012