Författare: Herluf Thougaard, Verner Varlund, Rene Möller Madsen

Sidor: 414

Upplaga: 2

Utgiven: 2007