Studentrepresentanter

Här finns kontaktuppgifter till de studentrepresentanter som finns på programnivå. Du kan kontakta dem om du har någon fråga eller synpunkt om din utbildning som du vill framföra.

Vill du själv bli studentrepresentant? Du kan hitta lediga poster och hur du söker under fliken ”bli studentrepresentant”.

Studentrepresentanter i rektorsinrättade råd och nämnder

Högskolestyrelsen (3 platser)

Amanda Lindborg,

Jonas Kjällgren,

Thimmy Jakobsson,

Utbildningsnämnden Hälsa och Samhälle (UHS) (2 platser)

Thimmy Jakobsson,

Simon Göransson,

Sofie Forss, 

Arbetsutskottet UHS (1 plats)

Thimmy Jakobsson,

Utbildningsnämnden Lärande och Miljö (ULM) (2 platser) 

Amanda Lindborg,

Kajsa-Stina Gustafsson, 

Jasmine Isgren

Arbetsutskottet ULM (1 plats)

Amanda Lindborg

Nämnden Ämneslärarutbildningen (NÄLU) (2 platser)

Amalia Santesson,

Amanda Lindborg,

Arbetsutskottet ÄLU (1 plats)

Amalia Santesson,

Kursplaneutskott ÄLU (1)

Amalia Santesson,

Forskningsnämnden (3 platser)

Ola Svahn

Amanda Lindborg, 

Styrgruppen för LRC (3 platser)

Jonas Kjällgren,

Marta Nilsson,

Amanda Lindborg,

Disciplinnämnden (2 platser)

Thimmy Jakobsson,

Henrik Larsson, 

Rådet för internationalisering (2 platser)

Mikaela Persson,

Erik Andersson,

Rådet för IT (1 plats)

Linda Nellfors,

Rådet för kvalitetsutveckling (1 plats)

Amanda Lindborg,

Rådet för Läraranställning (2 platser)

Sofie Forss,

Seth Brosjö,

Suppleant: Maja Göthe Bäckström, 

Rådet för samverkan (2 platser)

Jonas Kjällgren,

Dennis Lindh,

Suppleant:   Marta Nilsson,

Råd för studieadministration och studiestöd (2 platser)

Dennis Lindh,

Sofie Forss,

Råd för biosäkerhet (3 platser)

Kajsa-Stina Gustavsson, 

Råd för Hållbar utveckling (3 platser)

Jonas Kjällgren, 

Linda Nellfors, 

Ledningsrådet (2 platser)

Amanda Lindborg,

Jonas Kjällgren,