Arvoderade, styrelse och anställda

Arvoderade

Harald PerssonOrdförande
Harald är heltidsarvoderad som ordförande för Kristianstad Studentkår. Han är huvudansvarig för verksamheten och leder styrelsen i sitt arbete. Du når honom via

Mette BorvénVice ordförande
Mette är heltidsarvoderad vice ordförande. Hon arbetar med arbetsmiljöfrågor, bostäder och även huvudansvar för studentfall. Hon finns på

Elisabet HolmerStudentsamordnare
Elisabet är halvtidsarvoderad som studensamordnare. Hon har bland annat hand om studentinflytande på programnivå. Hon nås på

Styrelse

Emelie MelinLedamot
Emelie Melin sitter som ledamot i studentkårens styrelse 2019. Hon studerar sitt sista år på grundlärare med inriktning 4-6. Emelie har ansvarar för kårpodden, studentkårens podcast. Under 2019 vill hon skapa innehåll för studenterna och av studenterna.

Julia GlavingLedamot
Julia går sin fjärde termin på sjuksköterskeprogrammet, hon är en väldigt engagerad student som sitter med både som studentrepresentant i hälsofakulteten på Högskolan Kristianstad och styrelseledamot för studentkåren. Skulle man fråga Julia vad hennes roll i styrelsen är så skulle hon ge sig titeln ”en-sån-ögon-utlånare” då ett intresse hon har är att läsa och justera i styrdokument.

Anställda

Susanne PerssonEkonomiansvarig/kanslist
Susanne är oftast den första personen du möter när du kommer till Kristianstad Studentkår. Hon sitter i vårt kansli och är den som hjälper dig betala om du vill betala kåravgiften eller köpa kontorsmaterial. Du når henne på