Från och med 15 Juli 2014 har Skånetrafiken nya regler för JoJo Student Skåne. Intygen för köp av kortet upphör och istället ska du vid resa kunna uppvisa giltigt studentkort eller mecenatkort.

Medlemmar i studentkåren kommer börja få sina digitala kort från och med 5 augusti och de fysiska korten från och med 2 September. Är du helårsmedlem så kommer korten komma automatiskt, du kan även bli medlem direkt på webben.

 

Du kan läsa mer om Skånetrafikens nya regler på deras hemsida: http://www.skanetrafiken.se/templates/InformationPage.aspx?id=34522&epslanguage=SV