Nomineringstiden för 2015

Nu har det blivit dags att nominera de som ska leda Studentkåren under 2015. Ett nytt presidium och en ny styrelse ska väljas i höst och redan nu kan du som medlem i studentkåren nominera de personer du anser skulle göra ett gott arbete och verka för studentkårens bästa. Nytt är nu även att Kristianstad studentkår har fattat beslut om införande av fullmäktige, du som är kårmedlem kan ansöka om att vara en del av fullmäktige och vara en aktiv del i ledandet av studentkårens arbete. Nominering till fullmäktige gör man i kansliet i hus 13. För att nominera personer till Ordförande, Vice ordförande eller styrelseledamot så tar man kontakt med valberedningen. Skicka din nominering med namn på den nominerade och en motivering till: