Nu har nomineringar för poster inom kårstyrelsen 2017 öppnats.

Möjliga poster att nominera sig till är:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Studentombud
  • Ledamot i styrelsen

Ordförande, vice ordförande och studentombud utgör tillsammans vad vi kallar Arbetsutskottet (AU) – dessa poster är arvoderade heltidstjänster.
Övriga ledamöter i styrelsen har inga bestämda arbetsuppgifter men de brukar ha åtminstone ett större projekt de arbetar med under året. Historiskt sett så har det alltid varit en från styrelsen som varit ansvarig för att planera insparken. Jobbet som övrig ledamot kan man ha vid sidan om sina studier.

Nomineringar skickas till , ansökningsperioden stänger i september och i oktober hålls valet. De som valts in till AU kommer att “gå bredvid” och börja jobba 25% november och december för att lära sig allt det viktigaste.

Om du har frågor om posterna eller valprocessen så kan du skicka ett mail till eller prata med någon som är anställd nu.