Glöm inte nominera dig till styrelseuppdrag så fort du kan!

Om du vill jobba med kåren under 2020 med ett uppdrag som inte är riktat mot det sociala så ska du nominera dig för styrelse. En nominering består av:

  • Namn
  • Kontaktuppgift
  • Varför passar du för detta
  • Erfarenheter

Möjliga poster att nominera sig till är:

Ordförande, vice ordförande och den tredje arvodering utgör tillsammans vad vi kallar Arbetsutskottet (AU) – dessa poster är arvoderade heltidstjänster. Har du djupare frågor om vad varje arvoderad post innebär och vad de gör kan du skicka ett mejl till dem genom att klicka på varje individuell arvoderad.

Övriga ledamöter i styrelsen har inga bestämda arbetsuppgifter men de brukar ha åtminstone ett större projekt de arbetar med under året. Historiskt sett så har det alltid varit en från styrelsen som varit ansvarig för att planera insparken, och det har även varit någon som sköter sponsoransvaret. Jobbet som övrig ledamot kan man ha vid sidan om sina studier.

Nomineringar skickas till Successfully Encoded, ansökningsperioden stänger i september och i oktober hålls valet. De som valts in till AU kommer att “gå bredvid” och börja jobba 50% november och december för att lära sig allt det viktigaste.