Glöm inte nominera dig till styrelseuppdrag så fort du kan!

Om du vill jobba med kåren under 2018 med ett uppdrag som inte är riktat mot det sociala så ska du nominera dig för styrelse. En nominering består av:

  • Namn
  • Kontaktuppgift
  • Varför passar du för detta
  • Erfarenheter

Möjliga poster att nominera sig till är:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Studentombud
  • Kommunikatör
  • Ledamot i styrelsen

Ordförande, vice ordförande och studentombud utgör tillsammans vad vi kallar Arbetsutskottet (AU) – dessa poster är arvoderade heltidstjänster. Nytt för 2018 är att vi kommer arvodera en fjärde post som vi kallar Kommunikatör.
Övriga ledamöter i styrelsen har inga bestämda arbetsuppgifter men de brukar ha åtminstone ett större projekt de arbetar med under året. Historiskt sett så har det alltid varit en från styrelsen som varit ansvarig för att planera insparken, och det har även varit någon som sköter sponsoransvaret. Jobbet som övrig ledamot kan man ha vid sidan om sina studier.

Nomineringar skickas till Encoded, ansökningsperioden stänger i september och i oktober hålls valet. De som valts in till AU kommer att “gå bredvid” och börja jobba 25% november och december för att lära sig allt det viktigaste.

Om du har frågor om posterna eller valprocessen så kan du skicka ett mail till Encodedeller prata med någon som är anställd nu.

Sista dagen för nomineringar är den 15e september.