Nästa års styrelse vald

Onsdagen den 15 september valdes nästa års styrelse för Kristianstad Studentkår. De valda är Dennis Lindh, ordförande; Viktor Vinberg, vice ordförande; Björn Jönsson, Jasmine Isgren och Marta Nilsson.

Mötet valde att vakantsätta de resterande 4 poster och ge nuvarande styrelse i uppdrag att anordna ett extra valmöte mellan 1:e och 15:e december. Mer information om mötet kommer snart. Är du intresserad av att sitta i styrelsen eller vet någon som skulle göra ett bra jobb skicka ett mail till