Utbildningsnämnderna avslår studentkårens skrivelse om maxbelopp för kurslitteratur

Jag har tidigare skrivit om vårt förslag kring ett maxbelopp för kurslitteraturskostnad, bla http://ksk.nu/maxgrans-kurslitteratur/. Vi gick upp med skrivelsen till utbildningsnämnderna nu i april och det blev en lång diskussion. Med oss hade vi vår rapport om studentekonomi och det vår undersökning visat att personer som köpte mycket kurslitteratur i mindre utsträckning hade råd med hälsosam mat, vård och meningsfull fritid. Vi gick upp med skrivelsen för att studenter förtjänar schyssta förrutsättningar för studier och en ekonomi som går ihop varje månad.

Nämnden ansåg dock att det inte går att sätta ett maxbelopp för kurslitteraturs kostnad då böcker kostar olika mycket i olika vetenskapliga fält. Vi lyfte fram att studenters inkomst är den samma oavsett vad du studerar. Nämnden lyfte fram att en bok kan vara oerhört dyr men att den kan användas flera terminer och det då kan berättiga en väldigt hög kostnad. Vi bemötte det med att kostnaden för mat och hyra inte blir mindre för att boken kan användas även nästa termin. Nämnden valde att avslå skrivelsen detta till trots.

Nämnden valde att avslå, men för oss fortsätter kampen för en hållbar studentekonomi och frågan om maxbelopp för kurslitteraturkostnad kommer inte att släppas. Vi hörs snart igen om nästa steg!