Medlemsmöte 6/5

Kristianstad Studentkår kallar till medlemsmöte den 6 Maj. 16.15-17.00

På mötet kommer den nya stadgan som klubbas av årsmötet att behandlas för andra gången.

Fika serveras från 16.00

Mötet kommer att hållas i 6-315.

Handlingar

Kallelse och dagordning

Proposition_StadgaKSK