Medlemsmöte

Kära medlemmar!

Det är dags för ett medlemsmöte den 22 april, klockan 16:30 i hus 6:315.
På detta möte kommer vi att besluta om ändringar i vår stadgar.

Bifogat är den färdiga skrivelsen, läs gärna igenom och sök efter fel som kan uppmärksammas under mötet. Om förslaget har några konstigheter så borde det synas direkt och på detta sätt blir alla medlemmar insatta i det högst styrande dokumentet samtidigt så kan tidigare missar uppmärksammas.

Alla är välkomna att sitta med under mötet men endast medlemmar är röstberättigade. Vill du som medlem rösta krävs det att du tar med dig medlemskapsbevis och identifikation.
Vare sig du är ny eller gammal medlem är det här ett utmärkt tillfälle att se hur studentkåren fungerar!
Vi bjuder givetvis på kaffe och te.

Välkomna!

Kallelse och proposition:

Kallelse och dagordning

Stadga (2020)