MEDLEMSMÖTE 151208

KALLELSE & DAGORDNING

15-12-08  Hus 6:315

16:15-17:30

Alla medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd!

kallelse-val-till-fullmäktige151208