Den 2 December är det dags för medlemsmöte i Kristianstad Studentkår. På detta möte kommer styrelsen för 2014 att fyllnadsväljas.

På valmötet i oktober valdes:
Amanda Lindborg, ordförande
Jonas Kjällgren, Vice ordförande
Seth Brosjö, Ledamot
Simon Göransson, ledamot

Det finns därför 5 vakanta ledamotsposter samt 3 suppleantposter för dig som är intresserad av att vara med och leda arbetet för den bästa möjliga utbildningen 2014!

Är det du? Sök då till kårstyrelsen! Skicka in din ansökan med CV till valbered@ksk.nu

Mötet är 2 dec 16.15 i 14-220, kom dit och var med och besluta om vilka som kommer leda studentkåren!

 

Vad innebär det då att vara ledamot i kårstyrelsen? Dels får du ett eget ansvarsområde efter ditt intresse och dels finns det några allmäna punkter som rör alla ledamöter:

 

Det åligger styrelseledamot:

Att verka för studenternas bästa vid Högskolan Kristianstad.

Att verka för Kristianstad Studentkårs bästa.

Att fungera rådgivande och företrädande för den enskilde studenten.

Att som styrelseledamot vara medveten om att man representerar Kristianstad Studentkår och därför ska visa gott omdöme och leva upp till studenternas förtroende.

Att presentera Kristianstad Studentkår för studenterna samt upprätthålla god kontakt med studenterna.

Att finnas tillgänglig för Kristianstad Studentkårs angelägenheter och vid de aktiviteter som styrelsen anordnar.

Att i största möjliga mån planera, medverka och utvärdera Kristianstad Studentkårs arrangemang.

Att hålla sig informerad om övriga styrelsens uppgifter och deras pågående arbete, samt att finnas behjälplig för dessa.

Att vara insatt i Kristianstad Studentkårs verksamheter.

Att hjälpa efterträdande ledamöter på bästa sätt för att komma in i sitt arbete.

Att inte på något sätt verka för att skada organisationen eller förhindra dess arbete, då detta även är ett brott enligt svensk lag.

Att vara tillgänglig och engagerad i arbete med och för Kristianstad Studentkår utöver styrelsemöten.

Att arbeta i enlighet med Kristianstad Studentkårs gällande styrdokument.

Att aktivt arbeta utåt mot studenterna genom Kristianstad Studentkår sociala mediekanaler.

Det åligger styrelseledamot att inför och under möten:

Aktivt deltaga i Kristianstad Studentkårs styrelsemöten, samt valmöte, årsmöte och medlemsmöte. Vid uteblivande från dessa ska synnerliga skäl föreligga.

Inför styrelsemöten vara väl förberedd och ordentligt påläst.

Framlägga beslutsunderlag för de frågor som styrelseledamoten väcker i styrelsen.

I samband med kallelse-utskick meddela eventuell frånvaro vid styrelsemöten eller medlemsmöten till ordförande, vid annan frånvaro än sjukdom.

Efter frånvaro ta reda på vad som behandlats under mötet.