EXTRAINSATT MEDLEMSMÖTE

KALLELSE & DAGORDNING

15-11-25  Hus 6:315

16:15-17:30

Alla medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd!

Kallelse151125