Kära medlemmar!

Det är dags för ett medlemsmöte den 12 oktober, klockan 16:30 i hus 6:315.
På detta möte kommer vi diskutera två punkter:
– Inkomna propositioner på verksamhetsförordningarna för kårstyrelsen och valberedningen.

– Fyllnadsval av valberedning

De inkomna propositioner kan ni läsa i de bifogade dokumenten.

Alla är välkomna att sitta med under mötet men endast medlemmar är röstberättigade. Vill du som medlem rösta krävs det att du tar med dig medlemskapsbevis och identifikation.
Vare sig du är ny eller gammal medlem är det här ett utmärkt tillfälle att se hur studentkåren fungerar!
Vi bjuder givetvis på kaffe och te.

Välkomna!

Kallelse och propositioner:

Medlemsmöte 12-10-17 – Kallelse & Dagordning

Verksamhetsförordning-för-kårstyrelsen-2017

Verksamhetsförordning-för-valberedning-2017