Maxgräns för hur mycket kurslitteratur får kosta varje termin

Jag tror vi alla har varit där, en ny kurs ska precis börja och vi går igenom våra kursplaner för att se vilken kurslitteratur vi ska ha den terminen. Ofta tar det bara en kort stund innan man inser att det är en ganska saftig summa som måste upp. Nästan en fjärdedel av studenterna vid HKR känner att de inte har råd med kurslitteraturen enligt vår rapport om studentekonomi. Jag vet att jag själv suttit i början av en termin och räknat på hur jag ska få råd med kurslitteraturen och vilka böcker som verkligen behövs. Ibland har man fruktansvärt fel och köper en bok för flera hundra kronor och så ska man bara använda ett kapitel i den. Det är något som slår väldigt hårt mot en students ekonomi. När man börjar som student vill man dessutom ofta vara ambitiös och satsa på sina studier. Men ofta kan kostnaden för litteraturen vara ett stort hinder för detta. För en tiondel av oss studenter är kurslitteratur något som kostar över 4000kr varje termin. Vid högskolestudier är självstudier en fundamental del och där spelar kurslitteraturen en stor roll. Det finns på biblioteket tt låna i begränsad upplaga och de exemplar som finns är det ofta hård konkurrans om.

För oss på studentkåren är det självklart att kurslitteraturen finns för dig som student. Att du ska ha råd med den måste finnas med när lärarna planerar sina kurser. Hur man ska använda böckerna måste tänkas igenom. I allt för många böcker är det en allt för liten del av boken som faktiskt ska användas och de stora kursböckerna är ofta av en överväldigande kostnad. Därför kommer vi i studentkåren nu i vår att kämpa för ett maxbelopp på hur mycket kurslitteratur ska få kosta varje termin. 10 April kommer vi gå upp med en skrivelse om detta till utbildningsnämnderna på Högskolan och slåss för att kurslitteraturen ska vara ett hjälpmedel för dig som student, inte ett ekonomiskt hinder för dina studier.

Min förhoppning är att detta inte bara kommer minska den ekonomiska bördan, men också fungera som ett urval där de böcker där bara en liten del ska användas istället ges ut som kompendium. Men också till att verka kvalitetsdrivande då lärarna måste granska vilka böcker de faktiskt ska använda och göra en avvägning. Allt för att du ska få den bästa möjlig utbildningen och bra förutsättningar för att klara av den.

Amanda Lindborg
Kårordförande 2014