I förra veckan skrev jag om vårt förslag kring ett maxbelopp för kurslitteraturskostnad. Idag kan jag meddela att vi på studentkåren nu har skickat in vår skrivelse om att införa maxbeloppet. I skrivelsen utgår vi från vår rapport kring studentekonomi och Sveriges Förenade Studentkåreres, SFS, studentbudget. SFS studentbudget beräknar att studenter lägger 3200kr på kurslitteratur varje termin, i en budget där studenter går 849kr i förlust varje månad. Med grund i detta föreslår vi ett maxbelopp på 3000kr/30hp (dvs 1 termin på heltid). För att underlätta studenters ekonomiska börda och vara en del i att få studenters ekonomi att gå ihop.

Skrivelsen går vi upp med i utbildningsnämnderna 10 april, och kommer driva den för beslut. Detta är dock bara det första steget i vårt arbete för en hållbar studentekonomi. När vi har fått igenom ett maxbelopp för kurslitteraturskostnad går vi direkt på vår nästa fråga! I vår rapport om studentekonomi såg vi att 55% av studenterna känner negativa känslor inför sommaruppehållet så som ångst, oro och krisartade känslor. Därför är sommaren vår nästa stora fråga! Samtidigt kommer vi och resten av Studentkårer Syd ta tag i frågan om kollektivtrafiken.

Jag kan bara konstatera, vi har en spännande vår framför oss i kampen för bra förrutsättningar för studier!

Amanda Lindborg
Kårordföande 2014

Här hittar du skrivelsen i sin helhet: Skrivelse Maxbelopp för kurslitteraturskostnad