Igår fick kårmedlemmarna återigen chansen att rösta fram kårstyrelsen inför kommande verksamhetsår 2019.

Låt oss välkomna följande personer inför kommande verksamhetsår:

Harald Persson (Kårordförande), Mette Borvén (Vice Kårordförande), Elisabet Holmer (3:e arvoderade(50%)), Hanna Pettersson (Ledamot), Julia Glaving (Ledamot), Victor Ingvarsson (Ledamot).

Nästa år kommer det att vara nya tag och massor utav roliga utmaningar för nästkommande styrelse! Stort grattis och hjärtligt välkomna till kårstyrelsen!

 


 

Let us welcome the new union board for the coming mandate year 2019!

Yesterday, the members of the student union once again received the opportunity to vote for the union board for the coming mandate year 2019.

Let’s welcome the following people for the coming mandate year:

Harald Persson (President), Mette Borvén (Vice-President), Elisabet Holmer (3rd AU(50%)), Hanna Pettersson (Board member), Julia Glaving (Board member), Victor Ingvarsson (Board member).

Next year, there will be new takes and lots of fun challenges for the next board! Congratulations and big welcome to the union board!