Kallelse till årsmöte 140212

Härmed kallar Kristianstad Studentkår till årsmöte den 12 februari klockan 16:15. Mötet kommer att hållas i sal 6-315, även benämnd aulan i hus 6.

Samtliga handlingar finns genom att trycka på länken Kallelseochhandlingar_Uppdaterad

OBS: Handlingarna är uppdaterade 2014-02-07. Dels tillkommit ett förslag till valberedning, men även redaktionella ändringar i verksamhetsberättelsen.

Är det någon som vill ha filerna separat eller i annat filformat, till exempel för att läsa med skärmläsare kontakta vår informatör Lasse Hörnäs på info@ksk.nu