Intressanta nyheter, kära medlemmar!

Sveriges förenade studentkårer (SFS) har beviljat oss ett interimistiskt medlemskap!
Det här betyder att vi nu kan åka iväg till Linköping den 12/5 på deras fullmäktige tillsammans med 49 andra studentkårer. Väl där kommer fullmäktige ta ett beslut om vi ska få ett fullständigt medlemskap.