Inspark 2018

Hejsan!

Vad kul att du ville in hit för att leta efter insparksinfo!

Kristianstad Studentkår ordnar årligen en inspark för alla nyintagna studenter. Under denna inspark får studenterna lära känna högskolan och även staden. Insparken är en introduktion med syftet att skapa gemenskap, sprida glädje och ge studenterna en bra start på sitt nya studentliv, minnen för livet. Nytt i år är att vi byggt om insparken helt och för att inte förstöra överraskningsmomentet i det hela så kommer vi att dagligen berätta vad som händer, så förvänta dig en massa annat kul!
Aktiviteterna kommer starta runt kl. 14:00 och under kvällstid för att inte krocka för mycket med undervisning, samtidigt som Högskolan försöker hålla ner studietempot under insparken.

I biljetten så kommer det att ingå:

  • Massor utav roliga aktiviteter,
  • Ett par sittningar,
  • Minnen du sent kommer att glömma,
  • En chans att träffa nytt folk,
  • Din alldeles egna( ? )!!!!

Det kommer att kosta 500kr för kårmedlemmar och 600kr för icke-kårmedlemmar

Vi har ordnat så att du ska kunna hinna med studierna och vila!

Schema:

3-5 sep              Biljettförsäljning i hus 13
Öppettider 08:30 – 16:00
Insparksengagerade kommer synas och höras på skolans område.

6 sep                  ?

7 sep                  ?

8 sep                  ?

9 sep                  ?

10 sep                ?

11 sep                 ?

12 sep                ?

13 sep                ?

14 sep                ?

15 sep                ?

16 sep                ?

17 sep                ?

18 sep                ?

19 sep                ?

20 sep               ?

21 sep                ?

22 sep               ?

Vi ser fram emot att träffa er alla!

/

KSK-Kommunikatör

 

Gilla kårens Facebook-sida för att hålla dig uppdaterad inför insparken och framtida events.

 

 

 

Inspark 2017

Vill du anmäla dig som ledare eller funktionär så kan du göra det Här

For information in English, scroll down a bit or just keep reading.

Varje år anordnar Kristianstad Studentkår en inspark för alla nyintagna studenter. Under denna inspark visar vi studenterna runt både i staden och runtom på högskolan. Insparken är en introduktion med syftet att skapa gemenskap, sprida glädje och ge studenterna en bra start på sitt nya studentliv. Vi erbjuder rundvandring, lekar, tävlingar, sittningar, skattjakt, KSK:s traditionella flottrace och massa annat kul!
Aktiviteterna kommer starta runt kl. 14:00 och under kvällstid för att inte krocka för mycket med undervisning, samtidigt som Högskolan försöker hålla ner studietempot under insparken.

Gilla kårens Facebook-sida för att hålla dig uppdaterad inför insparken och framtida events.

 

Schema:

?-30 aug           Biljettförsäljning i hus 13
Öppettider 08:30 – 16:00
Insparksengagerade kommer synas och höras på skolans område.

31 aug               INTRODUKTION 14:00
Välkomnande av Generalen. Aspiranterna tilldelas lag och lagledare samt visas runt på skolans område.

1 sep                  Lekdag 1 14:00
Lagens jakt efter poäng drar igång med diverse lekar och tävlingar! Oömma kläder rekommenderas (gärna overall)

Fulsittning utomhus 19:00
Mat utomhus, här sitter vi i högar på marken och äter tillsammans i gemenskap. Spex i form av lekar, trams och spektakel för att roa och/eller fjäska till sig poäng är mer än välkommet.

2 sep                  Maskerad 19:00
Använd din fantasi och klä ut dig för att samla poäng eller vinna priser på insparkens stora maskerad.

3 sep                  Bakisdag!
Precis vad det låter som, en dag att ta det lugnt och ladda upp batterierna inför sista kommande vecka

4 sep                  SAUS-dag 14:00
Studentkårens sociala utskott (Socialt Aktiva Utskottet Studentkåren) kommer och visar upp sig och vad de gör för studenterna på skolan.

5 sep                  HKIF-dag 14:00
Högskolan Kristianstads Idrotts Förening kommer och visar upp sig och vad de gör för studenterna på skolan.

6 sep                  Fotoskattjakt 14:00
Skattletande i Kristianstad centrum. Aspiranterna introduceras för stadsterrängen i sitt sökande efter skatter, en superbra chans att samla poäng.

SAUS-ig tillställning 19:00
Festlig tillställning anordnad av SAUS.

7 sep                  FLOTTRACE 14:00
Studentkårens tradition går av stapeln för tredje året i rad när aspiranterna konstruerar sin egen flotte och tävlar nerför Helge å. Tag med ombyte och klä dig i oömma kläder, var beredd på att bli blöta!

8 sep                  Lekdag 2 14:00
Lekandet fortsätter! Likadant fast annorlunda med nya typer av lekar, oömma kläder rekommenderas även här (gärna overall).

9 sep                  FINSITTNING 17:00
Precis som tidigare sittning finns det mat för de som medverkar i insparken, men denna gång är det en finare tillställning. Detta är den officiella avslutningen för insparken och pris för årets aspirant, årets lagledare och så klart årets lag kommer delas ut.

10 sep               Bakisdag!
Ja, insparken må vara över men alla studenter är alltid välkomna till oss på kåren!

/

Introduktionskoordinator


English

Every year the “inspark” (student kickoff) is arranged by the Student union for the new students. During this “inspark” the students will be shown around the school as well as the city center. The “inspark” is an introduction with the goal of crationg a feeling of unity, spread joy and give the students a good start to their new student life. We will arrange a tour of the school, games, sit downs, treasure hunt, KSK:s traditional raftrace and a lot of other fun stuff!
The activities will start around 14:00 and during evening hours to avoid compications whith the lectures, the school also tries to keep the study-tempo down during the “inspark”.

Be sure to like the student union’s Facebook-page to keep updated about the “inspark” and future events.

 

Schedule:

?-30 aug           Tickets for sale in house 13
We are open from 08:30 – 16:00
People involved in the ”Inspark” will be seen and heard around the school area.

31 aug               INTRODUCTION 14:00
The General welcomes you all. The aspiring students will be given a team, team leaders and a tour of the school area.

1 sep                  Play day 1 14:00
The hunting of points for your team begins with games and competitions! Be ready to get active and dress after it (preferably in your Overall).
Let the games begin!!

Ugly sit down outdoors 19:00
Food outdoors, we will be eating together sitting on the ground. Spex in the form of games, jokes and spectacles to entertain and/or make some extra points for the team is welcomed.

2 sep                  Masquerade 19:00
Use your imaginations and dress up to gather point or to win prices on the ”insparks” big masquerade.

3 sep                  Hangover-Day!
Exactly what it sounds like, a day only for taking it easy and recharge your batteries for the upcoming week.

4 sep                  SAUS-Day 14:00
The student unions social committee (Socialt Aktiva Utskottet Studentkåren) will introduce themselves and show what they do for the students at the school.

5 sep                  HKIF-Day 14:00
Högskolan Kristianstads Idrotts Förening (the sports union) will introduce themselves and show what they do for the students at the school.

6 sep                  Photo treasure hunt 14:00
Treasure hunting in Kristianstad centrum. The aspiring students will get introduced to the wilderness of the city Kristianstad in the search for treasures, a great opportunity to gather points.

SAUS-isch gathering 19:00
A festive gathering arranged by SAUS.

7 sep                  RAFTRACE 14:00
The student unions tradition is back for the third year in a row. The aspiring students will construct their own raft and compete down the ”Helge å”. Be prepared to get wet and bring spare clothes.

8 sep                  Play day 2 14:00
The games continues! The same but different types of games, be ready to get active again (don’t forget the overall).

9 sep                  FANCY SIT DOWN 17:00
Just like before there will be food for the people involved in the ”inspark”, but this time it is real fancy. This is the official end of the ”inspark”, there will be prices for the aspiring student of the year, team leader of the year and of course the team of the year.

10 sep               Hangover-Day!
Yes, the ”inspark” may be over but all students are always welcome to us at the student union!

/

Introduction-coordinator


Inspark 2016

For information in English, click here or just keep reading.
Kristianstad Studentkår anordnar en inspark varje termin för alla nya studenter där vi visar er runt Högskolan och staden, vi promotar teambuilding och ger er tips på saker som hjälper er igenom er utbildning. Insparken är en introduktion till högre utbildning och gemenskapsbyggande, den skapar glädje, ger tips och lär ut saker. Under insparken kommer det finnas lekar, rundvandringar, sittningar, tävlingar, KSK:s traditionsenliga flottrace, skattjakter och en massa annat roligt!
Vi kommer ha våra aktiviteter på eftermiddagar och kvällar för att inte störa utbildningen, samtidigt som Högskolan försöker göra detta till en lugnare vecka studiemässigt.

Biljetter finns att köpa i hus 13 och de kostar 450kr för medlemmar i kåren och 499kr för alla andra. Gilla kårens Facebook-sida för att hålla dig uppdaterad inför insparken och framtida events

Schema inspark 2016

Här följer ett generellt schema över insparken så du kan planera redan nu. Mer detaljerad information finns i aspiranthäftet som delas ut vid insparkens start.

22-31/8
Biljettförsäljning i hus 13. Öppettider 8:30-16:00

1/9 Torsdag
15:15 – Introduktion. Lagindelning och rundvandring på campus för att lära sig hitta.

2/9 Fredag
 15:15 – Lekdag. Insparkens lag tävlar mot varandra i varierade lekar för att samla poäng.

3/9 Lördag
 17:15 – Första fulsittningen. Mat utomhus – enkelt, avslappnat och väldigt trevligt. Oömma kläder rekommenderas – exempelvis overall.
19:?? – “Welcome Home”-party. SAUS arrangerar öppen fest, både för nya och gamla studenter.

4/9 Söndag
 08:00 – “Dagen efter”-dag. Återhämtningsdag efter lördagens aktiviteter. Kåren har en lokal att vara i med projektor för superviktiga kattvideor på Youtube och liknande.  SAUS håller en kort presentation av studentoveraller och kulturen kring dessa fantastiska plagg.

5/9 Måndag
 15:15 – Fotoskattjakt 1. Tävling mellan lagen om att hitta och ta bilder på flest “skatter”.

6/9 Tisdag
 15:15 – HKIF-dag. Högskolan Kristianstads IdrottsFörening presenterar sig själva och sitt utbud av aktiviteter. Bär oömma kläder.

7/9 Onsdag
 17:15 – Andra fulsittningen. Mat inomhus, bestick är för amatörer.
19:?? – Fest med grönt tema och karaoke. Bästa (mest underhållande) sångare kan dra in poäng till sitt lag.

8/9 Torsdag
 Vilodag – Inga aktiviteter planerade alls. Passa på att återhämta dig. Plugga och duscha.

9/9 Fredag
 15:15 Fotoskattjakt 2. Likadant, fast annorlunda.

10/9 Lördag
 19:00 – Maskerad. Olika priser för utklädnader kommer att delas ut. Visa din kreativitet!

11/9 Söndag
 08:00 – Dagen efter. Ett nödvändigt ont. Inga aktiviteter inplanerade. Nål och tråd finnes för att de som vill sy på sin overall.

12/9 Måndag (igen?)
 15:15 – Lekdag 2. Fler lekar där lagen får visa vad de går för och samla poäng.

13/9 Tisdag
 15:15 – SAUS-dag. Socialt Aktiva Utskottet för Studenter är på plats och organiserar tävlingar och informerar om sina sociala events.

14/9 Onsdag
 15:15 – Flottrace! Kristianstad Studentkårs alldeles egna flottrace, en riktig favorit! Lagen samlas och bygger tillsammans en flotte som de sedan tävlar med nedför Helge  Å.  Ta med varma kläder, ombyte. Risk för väta.
19:?? – Skoldisko. Fast för vuxna. Stå i en hörna och våga inte prata med någon av det motsatta könet. Good times!

15/9 Torsdag
 Ledigt – Man kan ju inte ha kul hela tiden… eller? Man måste ju betala räkningar och vara bakis också.

16/9 Fredag
 15:15 – SAUS-dag 2 – “The Revenge of SAUS”. De är tillbaka! Denna gången med mer fysiskt krävande tävlingar. Sista chansen att samla poäng till sitt lag.

17/9 Lördag
 17:15 – Avslutning. Finsittning på Näsby gård. Uppklätt och snyggt som attan! Nästan så man behöver monokel. Årets lag, årets aspirant och årets lagledare kommer utses.
20:?? Efterfest. Insparken är slut. Festa som om det inte fanns någon morgondag.

18/9 Söndag
 08:00 – Morgondag… ta det lugnt, leta upp dina skor, drick massvis med vatten.

You can’t see me

Kick off 2016

Omstart på engelska!
Kristianstad Student Union (KSK) arranges a kick off (inspark) every fall semester. We promote teambuilding and provide tips about how to make your time at Kristianstad University as good as possible. The inspark is also an introduction to higher education, it forms a community and brings joy!

During the inspark there will be games, guided tours, student dinners (sittningar), competitions, a raft race, parties and a lot more!
Activities are planned on afternoons and evenings as to not interrupt your studies as much.

The tickets are 450SEK for members of KSK and 499SEK for everybody else. Be sure to like the student union’s Facebook-page to keep updated about the inspark and future events.

Schedule

22-31/8
Ticket sales. House 13 open 8:30-16:00

1/9 Thursday
15:15 – Introduction. You will be divided into teams and meet your team captains who will take you on a guided tour of campus and its surroundings.

2/9 Friday
 15:15 – Game Day 1. Teams will compete against each other to collect inspark points.

3/9 Saturday
 17:15 – “Fulsittning 1” (literally “ugly sit down) Food outdoors – simple, relaxed and very nice. Wear hardy clothes, why not overalls?
19:?? – “Welcome Home”-party. SAUS arranges an open party for both new and returning students.

4/9 Sunday
 08:00 – “The Day After”-day. Recovery from Saturday’s activities. KSK has local and will be showing super important cat vidoes on Youtube. SAUS will have a short  presentation about student overalls and the culture suurounding these amazing garments.

5/9 Monday
 15:15 – Photo Treasure Hunt. Team competitions to find and photograph most “treasures”.

6/9 Tuesday
 15:15 – HKIF-dag. Högskolan Kristianstads IdrottsFörening (the sports union) will introduce you to their activities and sell membership cards.

7/9 Wednesday
 17:15 – “Fulsitting 2”. Indoors this time. Overalls are very welcome.
19:?? – Party – green theme and karaoke. Best (most entertaining) singers can score points for their teams.

8/9 Thursday
 Recovery day. No activities planned. Catch up on your studies and take a shower.

9/9 Friday
 15:15 Photo Treasure Hunt 2. The same, but different.

10/9 Saturday
 19:00 – Masquerade. Various awards for costumes will be handed out  Show your creative side!

11/9 Sunday
 08:00 – “The Day After” again, a necessary evil. There will be needles and thread available for those who want to sew on and improve their overalls.

12/9 Monday
 15:15 – Game Day 2. More competitions between the teams and points hunting.

13/9 Tuesday
 15:15 – SAUS-day. “Socialt Aktiva Utskottet för Studenter” (Socially Active Committee for Students) will arrange its very own day and inform you about their ongoing  events.

14/9 Wednesday
 15:15 – Raft race! KSK: very own raft race, a favorite! Teams gather to build a raft and race against each other on the Helge River.  Bring a change of clothes, there is a risk  of wetness.
19:?? – Primary school-disco. But for grown ups! Stand in a corner and be afraid of the opposite gender. Good times!

15/9 Thursday
 Recovery day- You can’t have fun all the time, right? You need time to pay bills and be hung over as well. Maybe pet dog.

16/9 Friday
 15:15 – SAUS-day 2 – “The Revenge of SAUS”. They are back! This time with more physically challenging games. Last day to collect points for your team.

17/9 Saturday
 17:15 – Last day. Dinner at Näsby Gård. Fancy as funk! Almost going to require a monocle. Team of the Year, Aspirant of the Year and Team Captain of the Year will be  announced.
20:?? After party. The inspark is over. Party like there’s no tomorrow!

18/9 Sunday
 08:00 – “The Tomorrow”… take it easy, find your shoes, drink lots of water.