Gyllene kortet 2014 utdelat

På styrelsemötet 2014-12-16 beslutade styrelsen vilka som skulle få årets Gyllene Kort. Vinnare blev Simon Göransson och Viktoria Palmaer. Både två har visat stort engagemang, både för sina medstudenter, men även i det ideella föreningslivet på Högskolan Kristianstad.

Viktoria Palmaer

Viktoria Palmaer har visat stort engagemang, både i sina medstudenter, men även i sitt ideella engagamang i Cefyrekon. Hon lägger mycket tid på att hjälpa sina kurskamrater så att även de kan lyckas i sina studier. Hon är en student som ställer upp när andra behöver det.

Viktoria arbetar för studenterna, även de som kommer i framtiden och därmed är hon en värdig vinnare av årets Gyllene Kort.

Simon Göransson

Simon Göransson har visat ett extraordinärt engagemang och med stor arbetsvilja gång på gång agerat utöver sitt uppdrag. Simon har kämpat för en bättre studiemiljö för vårdstudenter och har under introduktionen gjort ett utomordentligt arbete för att genomföra en av de största insparkarna studentkåren gjort på länge.

Simon arbetar för studenterna, även de som kommer i framtiden och därmed är han en värdig vinnare av årets Gyllene Kort.

Kort om Gyllene kortet

Utmärkelsen “Gyllene Kortet” , som instiftades 2004, delas årligen ut av Kristianstad Studentkår till studenter som har arbetat aktivt för att förbättra eller upprätthålla kvaliteten på sin eller andras utbildningar, har preseterat något som kommit studenter till godo och som bidragit till att göra studietiden och studentlivet tryggare, bättre, eller roligare. som har utmärkt sig i föreningslivet på Högskolan Kristianstad eller som har utmärkt sig i ideellt engagemang vid Kristianstad Studentkår.

Utmärkelsen består av ”Gyllene Kortet”, ett förgylld medlemskort som berättigar mottagaren till gratis kåravgift under hela studietiden, samt 3 000 kronor.