Fyllnadsval

På valmötet i oktober saknades det sökande till en del poster, därför utlystes ett fyllnadsval. Här finns de poster som eftersöks.

Kristianstad studentkår söker en person som kan jobba heltid med diverse studentärenden inom studentkåren som studentombud, detta arbete kräver en person som är social, engagerad och ansvarstagande. Att jobba som studentombud innebär att man jobbar med och framför allt för studenterna mot högskolan.

Verksamhetsrevisor sökes för att granska studentkårens arbete. För att vara verksamhetsrevisor får du inte ha något förtroendeuppdrag inom kåren. Inga andra krav på förkunskaper krävs, du kommer att lära dig arbetet under tidens gång.

Andra chansen att söka till kårstyrelsen, det finns ett begränsat antal platser. Kårstyrelsen är de som får kåren att fungera och leder det strategiska arbetet. Att sitta i kårstyrelsen ger dig möjligheten att direkt påverka kårens arbete och arbeta med de frågor som du brinner för.

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ, att sitta i kårfullmäktige innebär ansvar och möjligheter. Vill du sitta i kårfullmäktige och påverka kårens arbete? Då kan detta vara en uppgift för dig.

Ta chansen att utöka dina kunskaper och få extra meriter att skriva in i ditt CV.

Anmäl ditt intresse genom att maila till valberedningen via senast den 16:e November.Bifoga gärna ett personligt brev och ett CV för att ge en inblick i vem du är.

Känner ni någon som skulle passa i någon av dessa roller kan ni också nominera dem till valberedningen.