Kristianstad Studentkår http://ksk.nu Studentens bäste vän! Thu, 16 May 2019 08:00:59 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.0.4 http://ksk.nu/wp-content/uploads/2017/01/cropped-10830781_10154966454410637_7944221533435738604_o-32x32.jpg Kristianstad Studentkår http://ksk.nu 32 32 Nominering för styrelseuppdrag 2020 http://ksk.nu/nominering-for-styrelseuppdrag-2020/ Wed, 15 May 2019 08:59:29 +0000 http://ksk.nu/?p=4973

Glöm inte nominera dig till styrelseuppdrag så fort du kan!

Om du vill jobba med kåren under 2020 med ett uppdrag som inte är riktat mot det sociala så ska du nominera dig för styrelse. En nominering består av:

  • Namn
  • Kontaktuppgift
  • Varför passar du för detta
  • Erfarenheter

Möjliga poster att nominera sig till är:

Ordförande, vice ordförande och den tredje arvodering utgör tillsammans vad vi kallar Arbetsutskottet (AU) – dessa poster är arvoderade heltidstjänster. Har du djupare frågor om vad varje arvoderad post innebär och vad de gör kan du skicka ett mejl till dem genom att klicka på varje individuell arvoderad.

Övriga ledamöter i styrelsen har inga bestämda arbetsuppgifter men de brukar ha åtminstone ett större projekt de arbetar med under året. Historiskt sett så har det alltid varit en från styrelsen som varit ansvarig för att planera insparken, och det har även varit någon som sköter sponsoransvaret. Jobbet som övrig ledamot kan man ha vid sidan om sina studier.

Nomineringar skickas till *protected email*Successfully Encoded, ansökningsperioden stänger i september och i oktober hålls valet. De som valts in till AU kommer att “gå bredvid” och börja jobba 50% november och december för att lära sig allt det viktigaste.

]]>
Årsmöte 190220 http://ksk.nu/arsmote-190220/ Wed, 30 Jan 2019 15:26:53 +0000 http://ksk.nu/?p=4861

Nu är det dags för Kristianstad Studentkårs medlemmar att göra sin röst hörd kring året som gått och om hur studentkåren ska bedriva sin verksamhet under det kommande året, bland annat så ska våra dokument diskuteras. Det är det som avgör och bestämmer vad vi tycker och hur vi agerar i olika frågor, och det är medlemmarna som har rösträtten på årsmötet.

Mötet är i sal 6:315 och startar klockan 16:30. Vi bjuder på enklare fika.
Välkomna och glöm inte att ta med ert medlemsbevis!

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen (2019)

Kallelsetillarsmöte 190220

Konkretisering av verksamhetsplan 2019

Stadga (2019)

Verksamhetsförordning för kårstyrelsen (2019)

Verksamhetsplan (2019)

Verksamhetsberättelse 2018

Åsiktsdokument (2019)

]]>
Banal tanke http://ksk.nu/banal-tanke/ Fri, 23 Nov 2018 15:29:18 +0000 http://ksk.nu/?p=4814 Jag deltog nyligen i en konversation om den gemene studentens förkunskaper vid inledning av högre utbildning, om att studenterna verkar mindre kunniga för varje terminsstart och om hur vi kan förbättra detta. Vi pratade om hur ordförståelsen sjunker, läskompetens försvagas, det egna initiativet till kunskapssökning försvinner samt ersätts lägre värdering på framtidsutveckling och istället förutsätter att internet kommer lösa problemen när problemen uppstår. Dialogen lede emot att införa strängare krav för intag till utbildningen, att ”sålla agnarna från vetet” och se till att dessa svagare individer inte ens borde kunna komma hit genom språkprov bland annat. Diskussionen drog sig emot att ställa grövre bestraffningar på alla former av vilseledning eller det som det kallas ”fusk”, för att se till att ingen vågar ens försöka och om någon försöker så har den inte möjlighet till studier längre. Men vad pratar vi egentligen om?

Kunskap kan intas på många sätt och att leva är att lära, varför säger någon så? För att vad du än gör så kan du lära dig av det, det handlar om att reflektera över handlingar och händelser. När vi träffar en ny individ så kan vi inom 10 sekunder av konversation avgöra om vi anser denne som smart eller korkad, vi dömer snabbt och ser sällan konsekvenserna av det. Intelligens mäts i hur mycket förståelse av världen vi har och år 1918 så hade mänskligheten inte fått förståelse om saker som vi vet idag, kunskap som vi ser som allmän idag men som inte ens var upptäckt på den tiden. Men vi klagar fortfarande över sänkningen av våra studenter, vi klagar att dem inte håller jämna steg med vad tidigare studenter hade ”uppnått vid denna delen av sin studietid”.

För hundra år sedan idag, publicerades detta. I min mening en debatt, nej ett nedklankande, som finns än idag och måste sluta.

Studenternas avtagande intelligens

Vi utvecklas. Det är inte andra som blir mer korkade över tid, det är du som har blivit smartare genom att du fått insikt i någon form. Insikt kan komma av de mest vardagliga bagateller alternativt så kan det påtvingas genom läsande eller deltagande i undervisning som exempel. Insikterna som formar vår förståelse för saker och ting kommer i olika former. 2018 så behöver alla ha någon nivå av förståelse om hur internet fungerar, en dator hanteras, kollektivtrafik finns, det finns så många saker nu som inte existerade då i vardagen. Saknar jag förståelse för något av dessa så kan jag inte fungera ordentligt i samhället idag, därför har jag inte heller haft tid att skapa värderingar kring proper klädsel eller gentlemannabeteende eller hur referenshantering i böcker används. Jag kanske inte vet hur jag ska nyttja ord som gles eller kvalitetssäkringssystem eller rättssäkerhet eller kombinera, men jag vet vad en IP-adress är och hur den fungerar. Jag förstår vad en plutoid är och vad en touchpad är, jag förstår fysiken i det systemet. Jag kan bygga hemsidor och vara behjälplig vid sjukdomar som inte ens hade identifierats år 1918.

Studenterna har inte en avtagande intelligens, den är riktad mot andra område. Nya studenter är inte svagare än tidigare antagna, det är vi som jämför dem mot en ökande standard utan att ge dem tid att utvecklas lika mycket som vår jämförelse.

Att jämföra dagens studenter i dagens system med studenterna från förr, utan att ta med i beräkningen att systemen mäter och fostrar olika målsättningar är idiotiskt. Kristianstad Högskola tar emot studenter som kommit ut ur gymnasiet med medelbetyg men utexaminerar studenter på hög nivå, det samma kan inte sägas om större och äldre lärosäten. De större, äldre lärosätena tar emot gymnasieelever som har höga eller högsta betyg och utexaminerar dessa som studenter på samma nivå som här på HKR. Dessa antagningskrav ändras beroende på hur många som söker, men varför söker fler sig till de äldre lärosätena? På grund av namnet och traditionen kanske, men om vi små lärosäten lyckas med lika mycket eller mer varför vill inte fler hit. Tror man att namnet på lärosätet betyder så mycket mer och att därför är bättre, eller att vi små lärosäten inte kan vara lika bra för att vi inte har ett lika gammalt namn? Har vi en sämre utbildning bara för att vi inte funnits med lika länge? Detta är frågan som kvalitetssystemen försöker besvara, som driver oss framåt mot bättre tider och större franskbröd. Men sätter vi värde på studenten, eller resan, kunskapen, examenspapperet, tradition eller namn? Är det verkligen vad utvärderingssystemen bedömer och sätter värde på, oss som är studenter?

Kanske har jag varit kåraktiv för länge, tänkt för länge på småsaker, hängt kvar för länge på HKR. Är jag bara ute och greppar efter luft?

]]>
Låt oss välkomna den nya styrelsen för kommande verksamhetsår 2019! (English down below) http://ksk.nu/lat-oss-valkomna-den-nya-styrelsen-kommande-verksamhetsar-2019-english/ Thu, 25 Oct 2018 10:11:52 +0000 http://ksk.nu/?p=4785 Igår fick kårmedlemmarna återigen chansen att rösta fram kårstyrelsen inför kommande verksamhetsår 2019.

Låt oss välkomna följande personer inför kommande verksamhetsår:

Harald Persson (Kårordförande), Mette Borvén (Vice Kårordförande), Elisabet Holmer (3:e arvoderade(50%)), Hanna Pettersson (Ledamot), Julia Glaving (Ledamot), Victor Ingvarsson (Ledamot).

Nästa år kommer det att vara nya tag och massor utav roliga utmaningar för nästkommande styrelse! Stort grattis och hjärtligt välkomna till kårstyrelsen!

 


 

Let us welcome the new union board for the coming mandate year 2019!

Yesterday, the members of the student union once again received the opportunity to vote for the union board for the coming mandate year 2019.

Let’s welcome the following people for the coming mandate year:

Harald Persson (President), Mette Borvén (Vice-President), Elisabet Holmer (3rd AU(50%)), Hanna Pettersson (Board member), Julia Glaving (Board member), Victor Ingvarsson (Board member).

Next year, there will be new takes and lots of fun challenges for the next board! Congratulations and big welcome to the union board!

]]>
Valmöte 2018 http://ksk.nu/valmote-2018/ Wed, 03 Oct 2018 10:29:33 +0000 http://ksk.nu/?p=4769 Hej kära medlemmar,

Verksamhetsåret närmar sig sitt slut och det är dags att välja nästa års styrelse.
Nedan är kallelsen och dagordningen för valmötet.

I följande dokument finns dagordning samt alla bilagor och förtydligande, läs mer i denna kallelse för att vara förbered inför mötet:

Dagordning samt bilagor

 

Alla medlemmar är välkomna att närvara och göra sin röst hörd. Ta med medlemskapsbevis och legitimation!

Det kommer bjudas på kaffe och kaka!

]]>
Rekommendationer för kårstyrelse 2019 http://ksk.nu/rekommendationer-karstyrelse-2019/ Tue, 25 Sep 2018 11:43:09 +0000 http://ksk.nu/?p=4741 Hej alla,

Valberedningen har nu genomfört sitt arbete och kommer nu med följande rekommendationer:
Valberedningens rekommendation för Kristianstad Studentkårs styrelse 2019

Presidiet

Ordförande: Harald Persson

Vice Ordförande: Hans Duong

Övriga ledamöter

3:e arvoderad/Studiebevakningskoordinator: Elisabet Holmer

Ledamot: Hanna Pettersson, Julia Glaving

 

Mer detaljerad förklaring och motivering för rekommendationerna ligger i dokumentet.
Motnominering är nu möjligt fram t.o.m 1 oktober och skickas till *protected email*

I motnomineringen ska där stå:

-Namn

-Vilken post du motnominerar dig till

-Motivering till denna motnominering

 

 

]]>
Sittningshäfte http://ksk.nu/sittningshafte/ Sat, 22 Sep 2018 13:32:38 +0000 http://ksk.nu/?p=4738 Hej kära sittningsdeltagare,

Då kåren vill vara lite miljövänliga lägger vi upp sittningshäftet online!

Insparken – Sittningshäfte

]]>
Medlemsmöte 180915 http://ksk.nu/medlemsmote-180915/ Fri, 24 Aug 2018 10:24:58 +0000 http://ksk.nu/?p=4656

Kära medlemmar!

Det är dags för ett medlemsmöte den 15 sep, klockan 14:00 i hus 6:315.
På detta möte kommer vi att besluta om framtidsplaner gällande vår verksamhet.

Bifogad nedan är kallelsen.

Alla är välkomna att sitta med under mötet men endast medlemmar är röstberättigade. Vill du som medlem rösta krävs det att du tar med dig medlemskapsbevis och identifikation.
Vare sig du är ny eller gammal medlem är det här ett utmärkt tillfälle att se hur studentkåren fungerar!
Vi bjuder givetvis på kaffe och te.

Välkomna!

Kallelse Medlemsmöte 180915

]]>
Politisk översyn inför valet 2018 http://ksk.nu/politisk-oversyn-infor-valet-2018/ Tue, 21 Aug 2018 17:32:42 +0000 http://ksk.nu/?p=4650 Detta är en översyn av det politiska valet hösten 2018 i Sverige, den inkluderar dock endast tidigare riksdagspartier. Det är näst intill omöjligt att genomföra översynen på samtliga partier eftersom de som brukar kallas ”övriga partier” överstiger hundratalet, någonstans måste en dra gränsen och jag drog den vid tidigare regeringsvalda partier. Denna översyn bara citerar från partiernas aktuella valmanifest/valplattform/partiprogram och sätter inget värde på ett parti mer än ett annat, i första hand från punktlistor och i andra hand från löpande text.

 

Notera att detta är förkortat till få, men viktiga punkter för studenter. Följande länk kan även vara nyttig för studenter:

STOR ENKÄT: Här är partiernas studentpolitik

Vallokalen för förtidsröstning närmast Kristianstad Högskola är Gamlegårdens bibliotek på Gamlegårdens köpcentrum, Bataljonsvägen 2.
Ta med id-handling och röstkort!
Följande är partierna som översynen innefattar, utan inbördes rangordning:

Centerpartiet
(Källa: https://www.centerpartiet.se/lokal/fyrbodal/fargelanda/startsida/valet-2018/valprogram-2018-2022 )

Vänsterpartiet
(Källa: https://www.vansterpartiet.se/app/uploads/2018/04/Valplattform-2018.pdf )

Nya Moderaterna
(Källa: https://moderaterna.se/sites/default/files/page_attachments/2018-08/Valmanifest%20H%C3%96G%20180820.pdf )

Kristdemokraterna
(Källa: https://kristdemokraterna.se/politik-a-o/ )

Sverigedemokraterna
(Källa: https://sd.se/wp-content/uploads/2018/05/Valplattform-2018-1.pdf )

Socialdemokraterna
(Källa: https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/bostad/ )

Liberalerna
(Källa: https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/liberalernas-partiprogram.pdf )

Miljöpartiet
(Källa: https://www.mp.se/politik/valmanifest2018 )

 

 

Psykisk ohälsa

Nya Moderaterna
Korta vårdköerna för barn och unga med psykisk ohälsa.
Stärk arbetet med att förebygga självmord.
Kraftigt ökade resurser till forskning om hur man förebygger självmord.
Bättre tillgång till skolsköterska och skolkurator.
Stärk samarbetet mellan skolhälsovård, socialtjänst och psykiatri.

Kristdemokraterna
Ökad psykisk ohälsa hos barn och unga är ett av vår tids största samhällsproblem. Kristdemokraterna vill undersöka orsakerna till detta så att vi kan identifiera vilka som är i riskzonen och rikta förebyggande insatser. Vi vill införa en elevhälsogaranti så att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag samt korta köerna till BUP genom en återinförd prestationsbaserad ersättning. För att stärka föräldrarnas roll vill vi erbjuda familjerådgivning och föräldrastödsprogram även under tonårstiden.

Liberalerna
Rätten till vård och behandling är lika självklar för både fysiska och psykiska sjukdomar. Psykisk hälsa ska vara ett uttalat folkhälsomål. Även all behandling av psykisk ohälsa ska omfattas av patientsäkerhetslagen. Möjlighet till självvald inläggning inom psykiatrin, där patienten själv bestämmer över sina in- och utskrivningar, ska erbjudas i hela landet. Målet är att minska behovet av tvångsåtgärder.

Socialdemokraterna
Öka tillgången till snabba insatser så att människor som behöver hjälp, stöd och vård ska kunna få det tidigare än idag
Införa screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan, vård utan väntan för barn och unga som mår dåligt, snabbt stöd i mobilen, och rätt stöd vid självmordstankar
Bygga upp regionala center för kunskapsspridning och utveckling i psykiatrin
Öka möjligheterna att få hjälp med psykisk ohälsa på vårdcentralerna.

Sverigedemokraterna
Stärka den psykiska hälsan genom fler vårdplatser samt skydda titeln kurator och säkerställa minst en kurators närvaro på samtliga skolenheter för att aktivt motarbeta psykisk ohälsa i ett tidigt stadie.

Miljöpartiet
Bryta trenden med ökad ohälsa hos barn och unga. Vi vill förebygga och tidigt behandla psykisk ohälsa, och steg för steg förverkliga en köfri barn- och ungdomspsykiatri.

Vänsterpartiet
Den psykiatriska vården är på många håll nedprioriterad, trots att den psykiska ohälsan är ett stort samhällsproblem. Vänsterpartiet vill se ett nationellt psykiatri-lyft som innebär att den psykiatriska vården får samma fokus som cancervården. De som uppsöker vården för akut psykisk ohälsa, exempelvis självmordstankar eller psykostillstånd, ska få omedelbar hjälp eftersom det är livshotande tillstånd. Du ska inte behöva vara frisk, rik och välutbildad för att få rätt vård i Sverige. Tvärtom ska du få mest hjälp när du behöver den som bäst

Centerpartiet
Tidiga insatser till familjen är viktiga. Utbildning och tät dialog likaså. Vi vill utveckla Familjecentralen till att kunna nå en bredare målgrupp, även till unga och unga vuxna. Detta för att motverka psykisk ohälsa.

 

 

Studiemedel

Nya Moderaterna
Höj åldersgränsen för studiemedel och höj fribeloppet.
Fler sjuksköterskor ska kunna specialistutbilda sig med studielön

Kristdemokraterna
*Nämner inte studiemedel i sitt valmanifest 2018.

Liberalerna
Studiemedelssystemet ska skapa förutsättningar för alla oavsett ekonomisk bakgrund att studera på akademisk nivå. Det ska finnas drivkrafter för studenter att tillgodogöra sig en examen med normal eller högre studietakt, exempelvis genom införandet av en examensbonus. Åldersgränserna i studiemedelssystemet bör successivt höjas i takt med att vi arbetar längre.

Socialdemokraterna
Utveckla och förbättra studiemedelssystemet så att alla kan växa och växla genom hela livet
Förbättra tryggheten vid studier och möjligheten till deltidssjukskrivning för studenter
Minska snedrekryteringen till högre utbildning.

Sverigedemokraterna
*Nämner inte studiemedel i sin valplattform 2018.

Miljöpartiet
Valmanifest 2018 beskriver: ”Vi vill höja ålderstaket för studiemedel samt införa ett system där utbildningar och kvaliteten på dessa kan jämföras med varandra.”, men saknar målsättning för mandatperioden.

Vänsterpartiet
Studiemedel som går att leva på är en nödvändig förutsättning för att fler ska kunna studera på heltid. För att skuldbördan inte ska bli mer betungande för den enskilde ska andelen bidrag i studiemedlen öka, så kan samhället skapa möjlighet för att fler ska kunna studera.

Centerpartiet
*Nämner inte studiemedel i sitt valprogram 2018.

 

 

Bostad

Nya Moderaterna
I Sverige råder stor bostadsbrist. Bostadsmarknaden fungerar dåligt. Det spiller över på i stort sett alla samhällsområden. Att bostadsmarknaden inte fungerar hämmar företagande, tillväxt, jobb och en fungerande integration. Bristen på bostäder bidrar till trångboddhet och sociala problem. Höga bostadspriser driver upp hushållens skuldsättning, vilket ökar riskerna för obalanser i samhällsekonomin. Problemen är så många att ingen enskild reform kan lösa dem. Därför behöver vi ta tag i dem samlat, i en blocköverskridande överenskommelse som tar ett helhetsgrepp om bostadsmarknadens funktionssätt och bostadspolitikens alla delar.

Kristdemokraterna
Under många år har det byggts för lite i Sverige, vilket har lett till bostadsbrist. Folk behöver olika boenden under olika delar av sitt liv. Det saknas idag billiga bostäder i Sverige, men vi har också ett kraftigt underskott av villor. Kristdemokraterna vill se fler aktörer på marknaden som pressar priserna tillsammans samt stärka det regionala inflytandet över bostadsplaneringen och förenkla regelkrånglet. Vi vill skapa långsiktiga villkor för såväl byggande som förvaltning och ägande. Vi vill också stimulera andrahandsuthyrning av bostäder. Delar av en villa eller lägenhet ska kunna hyras ut skattefritt. Det skulle snabbt skapa många nya bostäder och inte minst hjälpa unga att få en bostad.

Liberalerna
Det byggs för få bostäder. För att öka byggandet i Sverige bör konkurrensen öka och reglerna kring byggande på såväl statlig som kommunal nivå förenklas. Byggnormerna bör förenklas, överklagandeprocessen förkortas och möjligheterna till att begränsa kommunala särkrav ses över. Byggherrar ska ges rätten att utarbeta detaljplaner som sedan prövas av kommunen.

Socialdemokraterna
Bostadsbristen skapar otrygghet och hämmar tillväxten i hela landet, inte minst i storstäderna. Det finns bara en lösning på detta problem: Bygg mer!
Minska kraven för studentbostäder och för små lägenheter riktade till unga som arbeta

Sverigedemokraterna
Aktivera flyttkedjan genom ett stimulansbidrag för studentbostäder och olika typer av boenden för äldre

Miljöpartiet
Oavsett vilken bakgrund du har eller var du bor ska du kunna förverkliga dina drömmar, utbilda dig och göra det du vill av din fritid.

Vänsterpartiet
Social snedrekrytering motverkas genom att göra högre utbildning tillgänglig i hela landet men också genom att bygga billiga hyresrätter så att den som vill kan ta steget och flytta till en högskoleort.

Centerpartiet
Göra verklighet av strandnära boende. Undersök möjligheterna till byggnation i Stigen & Rådanefors där infrastrukturen redan är utbyggd.

 

 

Jag hoppas att detta hjälper dig för valet 2018.
Kårordförande,
Viktor Winberg

]]>
Nominering för styrelseuppdrag 2019 http://ksk.nu/nominering-styrelseuppdrag-2019/ Tue, 15 May 2018 11:12:35 +0000 http://ksk.nu/?p=4574 Glöm inte nominera dig till styrelseuppdrag så fort du kan!

Om du vill jobba med kåren under 2019 med ett uppdrag som inte är riktat mot det sociala så ska du nominera dig för styrelse. En nominering består av:

  • Namn
  • Kontaktuppgift
  • Varför passar du för detta
  • Erfarenheter

Möjliga poster att nominera sig till är:

Ordförande, vice ordförande och studentombud utgör tillsammans vad vi kallar Arbetsutskottet (AU) – dessa poster är arvoderade heltidstjänster. Har du djupare frågor om vad varje arvoderad post innebär och vad de gör kan du skicka ett mejl till dem genom att klicka på varje individuell arvoderad.
Övriga ledamöter i styrelsen har inga bestämda arbetsuppgifter men de brukar ha åtminstone ett större projekt de arbetar med under året. Historiskt sett så har det alltid varit en från styrelsen som varit ansvarig för att planera insparken, och det har även varit någon som sköter sponsoransvaret. Jobbet som övrig ledamot kan man ha vid sidan om sina studier.

Nomineringar skickas till *protected email*EncodedSuccessfully EncodedEncoded, ansökningsperioden stänger i september och i oktober hålls valet. De som valts in till AU kommer att “gå bredvid” och börja jobba 25% november och december för att lära sig allt det viktigaste.

 

Sista dagen för nomineringar är den 15e september.

]]>