Engagemang

Det finns många sätt att engagera sig i sin omvärld, och studentvärlden. Ett engagemang utanför studierna leder till nya insikter, nya bekantskaper, nya meriter till ditt CV och du kan känna vilken skillnad du gör för andra. Det går att engagera sig på många olika sätt beroende på vad du vill åstadkomma. Hos oss finns utbildningsbevakning och socialt utskott men där finns bland annat fadderskap och mycket annat organiserat av högskolan. Vill du anordna sociala aktiviteter eller vill du göra utbildningen bättre? Oavsett vad är du välkommen, vi kan garantera att du får mer tillbaka än vad du lägger ner. Om du är intresserad av att veta mer så kan du läsa på hemsidan om vad som händer, om du är intresserad av att vara med så kom in på kårhuset(hus 15) så pratar vi igenom var du passar bäst. Eller så mailar du till 

Utbildningsbevakning

Studentkårens uppgift är att representera och bevaka studenternas intresse gentemot högskolan. Kristianstad Studentkår (KSK) är på olika sätt med och påverkar alla utbildningars upplägg och innehåll. Vi gör detta genom studentrepresentation.  Vi kallar det utbildningsbevakning. I alla beslutande och beredande organ på Högskolan Kristianstad (HKR), från arbetsgrupper till Högskolestyrelsen (högsta beslutande organet för HKR) sitter minst två studenter med som ordinarie ledamöter. Det innebär att studenter genom att vara med i kåren är med och påverkar varje beslut som tas på högskolan, om kursplaner, schemasättning, om uppstart eller nedläggning av utbildningar, om jämställdhetsarbetet och mycket mer. Ett starkt studentinflytande är en viktig grundsten för hög utbildningskvalitet. Här behöver vi hjälp av studenter som har direkt insyn i hur utbildningarna faktiskt är.

Studentrepresentanter i rektors inrättade råd och nämnder jobbar med mer centrala frågor som påverkar hela högskolan. Läs mer på vår sida om att vara studentrepresentanter.

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen har både ett operativt och ett strategiskt ansvar för kårens verksamhet. På ena sidan så ska man sätta in sig i verksamheten för att granska och besluta om den, samtidigt så ska man vara en del av den och arbeta för att föra verksamheten framåt. Här diskuteras mycket av den dagliga verksamheten samtidigt som man gör det vardagliga arbetet inom sitt arbetsområde. Kårstyrelsen har möten en (1) gång per månad, även dessa är öppna för alla medlemmar att lyssna på.